Dokumentasjon

OBS denne noden inneholder info om en utgave av kortsys som ikke lenger er i bruk, kortsys2 brukes istedet.

RITA

Kortsys - backend

Innholdsfortegnelse

1. Hva er kortsys

Kortsys er navnet på systemet som tar seg av konverteringen av aktive gjengmedlemmer fra medlemskortdatabasen til RITA nøkkelkortsystem. RITA (innkjøpt programvare, win32-plattform) baserer seg på en btrieve 6.15 databasemotor som datakilde. Dette er en proprietær databasemotor som det ikke har lyktes å skaffe odbc el.lign. driver til. Som en følge av dette, må man benytte seg av en egen modul levert av produsenten for å få til importering og eksportering av data. Denne modulen heter "Data INN/UT".

Våre data kommer fra den sentrale medlemsdatabasen til Samfundet. I denne databasen ligger primært alle registrerte medlemmer på huset, og i tillegg informasjon og historikk om gjengmedlemsskap / verv.

2. Hvordan virker det?

Systemet kan beskrives med følgende tegning.

MedlemsDB er basisen til hele systemet. Systemets behandlingsdel er ment å gå periodisk. Denne jobben henter ut endringer, behandler dem og genererer en utkø. Denne ukøen blir så behandlet av utdata-modulen, som genererer tekstfilene som RITA kan importere.

2.1 Beskrivelse av inndata

Inndata hentes fra tabellene i medlemsdatabasen.

Ett view, med navn 'gjengmedlemskap' er basisen til hele systemet. Dette viewet viser en liste over alle medlemmer (medlemsnr) som er medlem av en gjeng. Viewet er basert på tabellene historikk, kort og medlem.

2.2 Beskrivelse av utdata

Utdata fra systemet er basert på RITA's data inn/ut -modul krav. For at automatisk importering skal fungere i RITA trengs det to filer. En som beskriver egenskaper til kort, rettigheter og operasjoner mot disse. Den andre beskriver personer som skal importeres i systemet.

Vi tror kort.csv og person.csv er representative og kanskje kan brukes. Dataformatet er kommaseparert.

person.csv

 1. medlemsnr: medlemsnummer på kortholder. "personid" i RITA.
 2. avdeling: "medlem" brukes
 3. etternavn:
 4. fornavn:
 5. ansattnummer: Satt til medlemsnummer.
 6. telefonnummer: ikke oppgitt
 7. fri1: epostadresse på medlem
 8. fri2: Brukes ikke.
 9. fri3: Brukes ikke.
 10. fri4: Brukes ikke.
 11. bildefil: Brukes ikke.
 12. kommentar: "vidar er sexy" funker

kort.csv

 1. medlemsnr: medlemsnummer på kortholder. Dette brukes som "personid" i RITA.
 2. gruppe i rita: Gruppe i RITA. Gjeng + Verv må mappes til et gruppenavn.
 3. fradato: Datofelt på formen dd.mm.yyyy
 4. tildato: – "" –
 5. klokkeslett, fra: klokkeslett. Satt til 00:00
 6. klokkeslett, til: –""–
 7. statuskode: Kode som beskriver typen forespørsel.
 8. kortnummer: Nummer på gjengkortet, eller medlemsnr hvis medlemskort brukes som økkelkort. (UKA + ISFiT)
 9. pinkode: Pinkode på kortet
 10. kortversjon: Satt til 0.
 11. systemkort: Satt til 0.
 12. lokalt kort: Satt til 1.
 13. sperret: Satt til 0.

3. Implementasjon

Systemet er implementert i scriptspråket PHP. Selv om dette språket i utgangspunktet ikke akkurat er egnet til dette, ble valget tatt pga. portabilitet og kontinuitet. Det er bedre å skrive kode i ett enkelt scriptspråk som blir vedlikeholdt, enn vanskelig kode som ingen klarer å sette seg inn i.

Vi har lagd disse tabellene i databasen 'medlemsdb' i postgresql-serveren på cirkus.samfundet.no.

I tillegg har man view'en RITA_UTDATA som kobler data i RITA_DO med data fra gjengkort og medlem. (supplemerende data)

Person-modul

Hvis noen går inn og oppdaterer navnet sitt, eposten sin eller pinkoden sin på medlemssidene fører en trigger i postgresql til at personen blir satt som endret i rita_person -tabellen. Modulen fører til at alle grupper som denne personen (medlemsnummeret faktisk) er medlem av og notert eksisterende i rita, blir satt som endret. Samtidig blir det lagt en beskjed i rita_do at brukeren skal slettes med alle kort fra Rita. Med ett hakk høyere kø-nummer blir han/hun/det så lagt inn igjen.

Denne modulen bruker rita_person, rita_gruppe, gjengmedlemskap og rita_do tabellene, og gjør endringer på alle unntatt gjengmedlemskap.

Prejob-gruppe-modulen

Utfører vedlikeholdsarbeid på rita_gruppe -tabellen. Går gjennom gjengmedlemskap (autorativ kilde på Viktige Ting[tm]) og legger til eventuelle manglende grupper på hvert medlem. Endret -bit settes til sann på disse. Samtidig blir eventuelle overflødige grupper (gruppe i HAR som ikke er i SKAL, med andre ord) satt som endret for behørig behandling senere.

Denne modulen utfører kun endringer på rita_gruppe -tabellen, og krever at gjengmedlemskap eksisterer for å kunne kjøre.

Mainjob-gruppe-modulen

Gjør selve jobben med gruppene i rita. Tar for seg alle poster i rita_person som har endret satt, og sjekker dem opp mot gjengmedlemskap. Alle grupper blir først bedt slettet. Hvis så gruppen er legitim, dvs den fantes i gjengmedlemskap, så legges den til igjen. Hvis gjengmedlemskapet f.eks. er gått ut, legges den ikke til igjen. I tillegg slettes da også posten fra rita_gruppe for å spare prejob-modulen for litt overflødig arbeid. Til slutt settes endret-bit tilbake til false.

Denne modulen utfører endringer på rita_gruppe. Den krever at rita_do og gjengmedlemskap eksisterer.

Utdata-modul

Denne modulen er etter den tenkte arkitekturen ment å gå på selve nøkkelkortmaskinen. Dette fører til en litt renere og uavhengig operasjon. Dette er dog ikke tilfellet for tiden, så det får vi se etterhvert. Det denne modulen gjør er å danne filene kort.csv og person.csv ut fra tabellen rita_do (egentlig en view, men det spiller ingen rolle) i postgresql. Modulen vil avbryte hvis den finner ut at en tidligere kjøring var ufullstendig. Man vil da måtte gå manuelt inn og kontrollere at alt er på plass og slette lockfilen i /tmp/. Mulige grunner til at dette kan skje er omstart av maskiner / feil i kode / avbrudd av andre grunner. Den vil også avbryte hvis kort.csv og person.csv finnes fra før. Ettersom man ønsker å begrense antall feilmeldinger systemet produserer, vil det ikke bli lagd feilmeldinger før kort.csv eller person.csv er 6 timer gamle. Hvis importprogrammet hos rita ikke har gått på seks timer, er det sjense for at det kanskje må fikses manuelt.

Denne modulen krever at gjengmedlemskap, rita_mapping, rita_logg, rita_utdata og rita_do eksisterer. Den utfører endringer på rita_logg, rita_utdata og rita_do.

4. Feilsøk

Hvis ting ikke fungerer.

1. Lokaliser problemet.

Er det problem med behandleren eller utdata-modulen?

Ved feil på behandleren, kjør hver bit manuelt og se etter feilmeldinger. Rekkefølgen er som følger.

Utføres alle uten feil? Eksisterer det gamle lockfiler på disk?

2. Fiks problemet

Feilsjekk ut fra egen vilje / kunnskap og punktene under 1.

3. Legg ut en feilrapport

Dette for at andre slipper å gjøre samme feilsøkingen senere.

Følgende punkter kan være med;

Dette kan gjøres så enkelt som å sende en epost til egnet forum, (kort@samfundet, itk@samfundet.no e.l.) eller å kanskje skrive en litt mer utført sak i html og legge ut på webben. Web er helt klart å foretrekke, pga det er enklere å indeksere / søke i for ettertiden.

5. Datakatalog

RITA_PERSON = (medlemsnr + tidspunkt + endret)
medlemsnr = char(6)
tidspunkt = timestamp default now()
endret = boolean default false

RITA_GRUPPE = (medlemsnr + gruppe + tidspunkt + endret)
medlemsnr = char(6)
gruppe = char(6)
tidspunkt = timestamp default now()
endret = boolean default false

RITA_DO = (medlemsnr + gjeng + fradato + tildato + kortnr + pin + status + queue + fornavn + etternavn + epost)
medlemsnr = char(6)
gjeng = char(2)
fradato = timestamp default now()
tildato = timestamp default now()
kortnr = char(6)
pin = char(4)
status = char(1)
queue = integer default 0
fornavn = text
etternavn = text
epost = text

RITA_LOGG = (innlegg + tidspunkt + enhet + notis + statuskode)
innlegg = teller primærnøkkel
tidspunkt = timestamp default now()
enhet = text
notis = text
statuskode = integer

Utdatamodulen til kortsys

Består av

~rita/kortsys/utdata.php samt lockfiler i /tmp/, se kildekoden.

Gjør

Henter ut de endringer som er fremst i endringskøen, og skriver disse til to tekstfiler på disken.

Kjøres:

På cirkus, fra crontab som bruker "rita".

Resultat

Kommentarer

Hvis køen er tom, legges det til en dummy-post i kort.csv for at rita ikke skal stoppe opp med "inndatafilene er tomme!" -melding. Denne legger til "bare bakdør" -gruppen på et ikkeksisterende kort, og blir forkastet av importprogrammet.

Endre passord på medlem (av lkarsten)

Det forekommer fra tid til annen, først og fremst like før fristene på gamle oblater / medlemskort m.v, at vi får mail fra ett stakkars desperat medlem som har glemt passordet sitt. (eller brukernavnet, for den saks skyld.) Dette skyldes som oftest at det ble registrert i fylla, og at folk er elendige til å huske. (tror jeg da)

Uansett. Framgangsmåte;

Boote kortoggodt (igjen av lkarsten)

Ting som kan være greie å vite hvis du skal boote kortoggodt.

Løpende info

En statusside finnes på http://www.samfundet.no/~rita.

Bulk-script

I ~rita/vedlikehold/ finnes det noen script for bulkoppdateringer av medlemsdatabasen.

Dette er spesielt nyttig ved f.eks. slutten av en uke, når en haug med lusere (local users, altså) skal frarøves tilgang.

Lenker: Start, arkiv, atir, gammel dokumentasjon, historie, kortsys med rita, kortsys2, medlemsdb2oversikt

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-02-02 17:40 | Revisjon: 16 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger