tar

Er ganske nyttig når man skal flytte partisjoner.

Flytte partisjoner lokalt

: egtvedt@charlie ~ > (cd /export/home&&tar cl .)|(cd /nyraid/md2&&tar xvv)

Her flyttes partisjonen /export/home til /nyraid/md2.

Flytte partisjoner over nettverk

: egtvedt@pornstar ~ > (tar cl .)|(ssh <maskin> tar xvv -C /tftpboot/eggis.veita.foo)

Eventuelt om man vil flytte til en fil:

: egtvedt@pornstar ~ > (tar cl .)|(ssh <maskin> "dd of=image.tar)

Her flyttes fra katalogen du står i (eventuelt legg på "cd /&&" før "tar cl .". til maskinen LOGIN og på LOGIN pakkes det ut i katalogen /tftpboot/eggis.veita.foo/.

Diverse tips

Om man får problemer med at eierskap på filene er rare/feil etterpå, så bør man legge på "–numeric-owner" på prosessen som pakker ut. Dette oppstår ofte når man f.eks. bruker et annet system for å kopiere over (eks. Knippix eller Ubuntu Live CD).

Lenker: Start, evms

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2005-03-31 13:07 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger