Bruk av tune2fs

Lage journal på en ext2-partisjon

Dette vil gi deg et ext3-filsystem.

tune2fs -j /dev/<enhet>

Fjerne journalen på en ext3-partisjon

Det kan være ønskelig å fjerne journalen, dette gjøres med følgende kommando:

tune2fs -O '^has_journal' /dev/<enhet>

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-12-02 17:21 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger