uWSGI

Vi bruker uWSGI som WSGI-implementasjon for å kjøre diverse Python-baserte nettsider.

Ettersom init.d-scriptet som følger med uWSGIs Debian-pakke spiser opp mye output som er nyttig for debugging, i tillegg til at det er dårlig dokumentert, bruker vi et skreddersydd uWSGI-oppsett basert på et eksempel i uWSGI-dokumentasjonen. Dette oppsettet bruker en systemd-unit-template til å lage en systemd-tjeneste per instans.

uWSGI bruker to konfigurasjonsfiler per instans; den ene, /etc/uwsgi/default.ini, brukes for å forhindre at unødvendig output logges til syslog (f. eks HTTP-forespørsler). I tillegg brukes en instansspesifikk konfigurasjonsfil. Disse konfigurasjonsfilene ligger i /etc/uwsgi/apps-available. Dersom en uWSGI-instans skal aktiveres, må konfigurasjonsfilen i /etc/uwsgi/apps-available symlenkes til /etc/uwsgi/apps-enabled.custom.

All output som skjer før instansen starter, logges til syslog, og all output etter instansen har startet logges til /var/log/uwsgi/app/<navn på uWSGI-konfigfil uten .ini>.log, eller /var/log/uwsgi/app/default.log dersom «logto» ikke er spesifisert.

Hvordan opprette en ny instans

Opprett først en ny konfigurasjonsfil i /etc/uwsgi/apps-available, for så å symlenke den til /etc/uwsgi/apps-enabled.custom. Husk å sette rett «plugin» og å velge en unik port. Deretter må systemd-tjenesten aktiveres:

 sudo systemctl enable uwsgi-custom@<navn på uWSGI-konfigfil uten .ini>.service 

Tjenesten kan så startes ved å kjøre

 sudo systemctl start uwsgi-custom@<navn på uWSGI-konfigfil uten .ini>.service 

Instansen kan deretter f.eks. startes på nytt ved å kjøre

sudo systemctl restart uwsgi-custom@<navn på uWSGI-konfigfil uten .ini>.service 

Hvordan slette en gammel instans

Først må tjenesten stoppes:

 sudo systemctl stop uwsgi-custom@<navn på uWSGI-konfigfil uten .ini>.service 

Deretter kan den deaktiveres:

 sudo systemctl disable uwsgi-custom@<navn på uWSGI-konfigfil uten .ini>.service 

Lenker: Start, uka-no, hvordan utvikle

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-03-18 18:48 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1400 kB | Rediger