Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

UKA-07-web

UKA vil gjerne ha web-systemer. Det kan deles inn i to hovedprosjekter - uka.no, som er eksternt, og min.uka.no, som er internweb.

Internt

Nyheter

Ting som er interessant å vite for UKEfunkene. Det kan være info om "nå har sekretariatet åpent fra 19-21 på mandager", for eksempel.

Vaktsystem

Hjelper vaktordning i alle gjengene, kontorvakter, barvakter, etc.

Matsystem

Bestilling av mat fra kjøkkenet til trengende UKEfunker på jobb.

Jobbsøkesys

Skal lette jobben med søknader, inkalling til møte, etc.. Eksternt web-skjema for å søke, internt grensesnitt som automatisk foreslår møtetidspunkter, og sender ut epost om dem.

UKEflørten

Gjenta suksessen fra UKA-05 med UKEflørten. Stort sett samme funksjonalitet, gjerne med nye funksjoner.

UKEgjetten

Gjenta suksessen fra UKA-05 med UKEgjetten. Det skal dukke opp bilder av tilfeldige UKEfunker som man skal gjette hvem er.

Galleri

Brukere skal kunne laste opp egne gallerier, bør kunne sorteres etter gjeng, event, etc.

Forum

Pri 99.

Eksternt

Nyheter

uka.no må kunne vise nyheter på forsiden, samt tidligere nyhetetsartikler. Det må være et begrensningssystem for hvem som kan legge ut nyheter. Ønsker å ha en oversikt med kø-system for publisering.

Informasjon

Typisk "About"-side, "Kontak oss"-side og generell info.

Arrangementer

uka.no må kunne vise programmet og ha informasjon alle arrangementer, samt støtte oppdateringer som flytting eller kansellering av arrangementer. Må også integreres med Billig for billettkjøp.

Billettkjøp

Skal være interoperativt med ITKs Billig.

Eksisterende ting som må eller kan integreres

Vi kan få mye gratis av systemer som allerede eksisterer. Vi har f.eks. brukerinformasjon i MDB2, ACL-system i ITKACL og autentisering i Kerberos.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-28 23:19 | Revisjon: 12 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger