AMSIT

AMSIT (Administrasjon av Mailinglister for Studentersamfundet I Trondhjem) er et simplistisk system for å administrere mailinglister for Samfundet. AMSIT-lister sender stort sett mailen uendret gjennom (ingen logging, ingen moderering osv.; eneste unntak er at Precedence: blir satt til "bulk" på veien, se Exim), så det er stort sett bare litt mer avanserte aliasfiler.

Administrasjon gjøres av den enkelte gjeng på http://amsit.samfundet.no/. Hver gjeng kan administrere sine egne mailinglister og legge til nye (med sitt eget prefiks eller domene som satt av ITK).

AMSIT er skrevet i Perl. Dagens versjon er skrevet omtrent i sin helhet av Tollef, basert på den opprinnelige versjonen av Karl Erik.

I 2010 ble mdb2amsit satt opp for automagisk generering av amsit-lister fra mdb2-grupper.

AMSIT3 er under planlegging, men så lang langt fra ferdig. Innspill til ønsket funksjonalitet tas i mot med takk.

Lage nye AMSIT-grupper

For å lage nye AMSIT-grupper gjøres følgende:

Legg inn en ny linje med følgende:

<show|hide>:<nytt AMSIT-gruppenavn>:<navnet som AMSIT-gruppen skal presenteres under>:[<Domene som eies av gruppen>]

Videre:

Nytt domene for en gruppe

Nye aliaser innenfor grupper

For å lage nye aliaser i en AMSIT-gruppe gjør følgende (eneste måten å få et alias i gruppa uten <AMSIT-gruppenavn-><nytt alias>) eller bruk webgrensesnittet:

cd /var/www/samfundet.no/amsit/<AMSIT-gruppenavn>
sudo ../bin/addalias <nytt alias>@samfundet.no

(Det går selvsagt også an å lage @uka.no og evt andre domener vi administrerer.)

Kopiere en gruppe og endre domene

Når en ny UKE tar over pleier vi å flytte epostlistene for den forrige UKEn til <år>.uka.no. Ettersom det er noe overlapp mellom UKEne kan det være greit å kopiere alle listene til en ny gruppe og endre domenet. Deretter kan man senere endre/slette listene for uka.no.

For å gjøre dette lager du først en ny gruppe som beskrevet over. Deretter dumper du aliases.db fra den originale gruppen i tekstformat. Rediger det du måtte ønske, f.eks. endre domenet. Formatet i tekstfila er nøkler på oddetalslinjer, og verdien på linjen under nøkkelen, så ikke endre rekkefølgen på linjene. Til slutt importerer du det tilbake til en database. Dette kan gjøres med disse kommandoene:

# cd /var/www/samfundet.no/amsit/<nytt AMSIT-gruppenavn>
# db_dump -p ../<originalt AMSIT-gruppenavn>/aliases.db | grep '^ ' | sed 's/^ //' > aliases.txt
# sed -i 's/@uka.no/@<år>.uka.no/g' aliases.txt
# rm aliases.db
# db_load -T -t hash -f aliases.txt aliases.db
# chown www-data: aliases.db
# rm aliases.txt

Gjøre amsitliste ikke-automagisk

BEGIN; UPDATE gruppe SET amsitgjeng=NULL, amsitliste=NULL WHERE amsitliste='<mailiste>@<domene>.no';

Lenker: Start, exim, itkaclintro, mailman, medlemsdb2, lister, servere, til nye itkere

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2024-05-28 19:02 | Revisjon: 34 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger