Billig UKA

Hva vi må gjøre med Billig i forhold til UKA.

Kravspesifikasjon

Endelig kravspesifikasjon for billigUKA er ikke spikret, men forslag diskuteres (/modifiseres) her

Generelt

Utvidelse for reservasjon

Reservasjon skal bare være mulig på revy. Reservasjon gjøres ved at adminbrukere i billig kan legge inn ordrer direkte i databasen og velge hvilke seter ordren skal få. Deretter settes ut utløpsdato for når ordren må være betalt. Dersom det sendes faktura skal man kunne sette ordren som betalt. Ellers betales ordren på vanlig måte (paynet) via et eget grensesnitt på uka.no: Her er det også mulig å se status på reserverte ordre. Dersom kunden ønsker å gjøre endringer må dette gå via en adminbruker i billettgjengen. Billetter til bedrifter sendes ikke ut på forhånd, men hentes på Samfundet. Dette gjør at det kan gjøres endringer på seteplassering inntil billettene hentes.

Utvidelse for kasseoppgjør

UKA ønsker mye større kontroll over salg og oppgjør. Det er ønskelig at man må åpne en kasse før man begynner å selge og at alle salg registreres slik at kassen kan gjøres opp ved endt salg. Et salg må kunne åpnes før midnatt én dag og lukkes dagen etter (jamfør problematikk med billettservice). I tillegg vil man ha detaljlogg for å kunne sjekke opp særtilfeller.

Utvidelser for revybilletter

Støtte det revybilletter er den største utfordringen for Billig med tanke på UKA. Alle plassene må nummereres og tilegnes en prisegruppe. Billetter skal bestilles på nettet hvor man kan få mulighet til å se hvilke plasser man har fått og godta eventuelt be om andre plasser (?).

Dørklient

(Forslag: Sentral klient med flere håndholdt enheter gjør at synking av brukte billetter kan gjøres med lengre intervaller)

(Innslipp i teltet krever kroppsvisitering så skalering er antagelig ikke noe problem)

(Vi kan bruke klientene vi har i dag dersom samarbeidet med Accenture ikke går i orden, eventuelt egen kø for RFID)

Internpriser

UKEfunker bruker eget grensesnitt på intranettet for å kjøpe billetter til internpriser. Dette gjøres ved å legge inn en prisgruppe uten nettsalg. Her er det ingen fotskatt.

Ansvarsfordeling

Ansvarsfordelingen er ikke på plass enda, men noen punkter er foreløpig satt opp.

ITK

UKA

Hensyn (/avveininger)

UKA har litt andre behov enn Samfundet. Disse bør identifiseres (her).

Til avklaring

RFID

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-02-12 14:15 | Revisjon: 20 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger