Fiberen fra Gløshaugen

Fiberen fra Gløshaugen ble en mørk og stormfull sommerkveld 1990 (ifølge Dragen) eller i 92/93 (ifølge scn) lagt ned i en åpen grøft som tilfeldigvis gikk til Gløshaugen. Antar at fiberen til Trafoen også ble lagt på samme tid. G12 SM fiber (Kun par 1-8 terminert.), 20 pars telekabel, og en bredbåndskoakskabel / kabeltv).

Kart over trasé

http://home.samfundet.no/~molven/samfundet-hovedbygget-fiber.png

Kjente utfordringer:

Historie

199-noe.

En gang på 90-tallet, i forbindelse med en kabelkryssing av Elgeseter gate ved Snorres gate ønsket Statkraft Varme AS (tidl. Trondheim Energi Varme AS) at kablene som gikk i gjennom deres brønn ble fjernet/flyttet. Det ble satt ned to kummer oppå rørtraseen, en på hver side av fjernvarmebrønnen, samt nytt rør mellom kummene for gå utenom brønnen.

NTNU brukte den gamle koakskabelen vår til trekkesnor i forbindelse med fiber fra Gløs til MTFS, så det ligger iallefall rør («i televerket sin farge») nederst fra Snorres gate og opp til Gløs. Røret er i følge Dragen 11 cm og inneholder også en trekkesnor som ble brukt ved trekking av fiber til Trafoen.

2003

Fiber flyttet til Anette, skøyt fikset i Fyrrommet.

2005

Byggeprosjektet ødelegger fiberen i Fyrrommet. Les mer på NettStunt2005.

2013

Målinger blir gjort. http://storage.sesse.net/samfundet-hovedbygget.pdf

Målemannen kan fortelle at

Første brudd er lokalisert til koblingsboksen i Fyrrommet.

Dødens Fiber blir forøvrig patchet opp i par 1 (fiber 1 og 2) ned til Samfundet fra Gløs.

2014

Det blir 1. april trukket ny gul fiber (24G) fra telematikkrommet i Lukasbygget (innafor vaskeriet) til Anette som steg 1 i prosjektet «vi trenger ny fiber til gløs». Halvpartene av trådene er terminert. Kabelen kommer inn i lysgraven nordøst på Samfundet og går i rør langs hele lysgraven på nordre side. Her går den inn sammen med Trådløse Trondheim sin fiberkabel; gjennom veggen og inn i skapene hos Strindens (ved siden av toalettene). Derfra, via rør i taket til skapene på motsatt side av Strindens hybeldør. På andre siden av veggen ligger vifterommet til Storsalen, innafor Fyrrommet. Herfra går kabelen rett opp i en igjenmurt sjakt som ender opp på Bakscenen i hjørne nærmest Anette og videre opp i et trangt mørkt malplassert kabinett som tilfeldigvis ender i Anette.

I Lucasbygget er følgende patchet mot kabelen +910.571.300-W001:

Par vår fiberPar i +910.571.300-W001Destinasjon
1-2 7-8 UNINETT, hovedbygget
3-4 9-10 Dødens dal (via omveier på Gløs)

2020

Februar 2020 ble et fiberpar blant fiberen til Gløshaugen via Lucasbygget (samme som hovedlinken) tatt i bruk som backuplink, grunnet dårlig signal i den gamle backuplinken som var kjent skadet. Fiberen er hos UNINETT patchet slik at den står i en annen svitsj i Hovedbygget på Gløshaugen enn hovedlinken vår. Patchingen i Lucasbygget er nå som følger:

Par vår fiber (NTNU.571.910-W004)Par i +910.571.300-W001Destinasjon
1-2 7-8 UNINETT, hovedbygget-gw
3-4 9-10 Dødens dal (via omveier på Gløs)
5-6 1-2 UNINETT, hovedbygget-gw1

Dødens dal

På omtrent 63.418591, 10.407428 (sørøstre ende av fotballbanen i Dødens dal, ved trærne) står det et grått skap låst med en hengelås hvis nøkkel henger i nøkkelskapet. I skapet er det terminert fiber som går herfra til VM-brakkene. Herfra er den patchet videre på Gløshaugen til Kjemibygget, så til Hovedbygget, og så til Lucasbygget (se fiber_fra_Gløshaugen).

Fotografi av skapet med en switch (som normalt ikke står der, dette er fra UKA-17):

Par merket 4 har vært i bruk under UKA-17 og tidligere (se dd-lys-i-fiber.mp4 for dokumentasjon av lys gjennom fiber fra Samfundet).

Lenker: Start, historie, nettverk

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-04-07 21:41 | Revisjon: 20 (historie, blame) | Totalt: 1636 kB | Rediger