IPv6

Samfundet har en lang tradisjon med IPv6; først med tunnel fra PVV, deretter som egen del av NTNUs test-IPv6-nett fra november 2003, NTNUs produksjons-IPv6-nett fra september 2006, og fra tidlig 2013 med eget PI-nett annonsert mot UNINETT. Nesten alle tjenestene våre er oppe og kjører stabilt på IPv6; IPv6 er en «first-class citizen» og en full produksjonstjeneste på linje med IPv4.

IPv6-policy

Adresseområder

Supernytt nett (alt /64)

2001:67c:29f4:...Hvem og/eller hva
1/64 WLAN
1000/64 Magne
1001/64 WireGuard-VPN
1006/64 Nett til trygve
1008/64 Nett til trygve
1010/64 Nett til molven
1011/64 Nett til molven
1012/64 nett til molven
1016/64 Nett til 44.141.132.0/24 molven
1017/64 Nett til 44.141.124.0/24 molven
1018/64 Nett til adamcik
1100/56 Nett til Studentmediene
1200/64 Hjemmenett til berge

Historisksave

For historisk info, se endringsloggen.

Hvordan få opp en IPv6-tunnel

Om du ønsker en statisk tunnel, kan det gjøres på følgende måte (husk at alt vil gå ned når altersex booter):

ip tunnel add samfundet mode sit ttl 32 remote 193.35.52.31
ip link set dev samfundet up
ip -6 addr add 2001:67c:29f4:10xx::2 dev samfundet
ip -6 route add 2001:67c:29f4:10xx::1 dev samfundet
ip -6 route add default via 2001:67c:29f4:10xx::1 dev samfundet
# for å få boksene på innsida til å virke trenger du noe ala denne:
ip -6 route add 2001:67c:29f4:10xx::/64 dev eth0
ip6tables -A FORWARD --in-interface tunnelnavn -j ACCEPT
ip6tables -A FORWARD --out-interface tunnelnavn -j ACCEPT

Det var alt! :-) Husk at om du er bak NAT (som f.eks. på NGT) er du nødt til å sende et signal ut (f.eks. ved å pinge) nå og da (f.eks. hvert 30. sekund) for at linken ikke skal falle ned (dvs. routeren mister NAT-entryet) pga. manglende trafikk.

Hvordan rute IPv6 til resten av hjemmenettet sitt

Sett opp en maskin som fortalt ovenfor. Den vil fungere som gateway på nettet ditt. Det vi vil, er at maskinen skal fungere som ruter for alle andre, og annonsere seg som det. Merk at dette vil rote det godt til dersom du allerede har en IPv6-ruter. Sørg for at du kan pinge verden (irc.homelien.no har IPv6 du kan pinge). Installer radvd (pent pakket i Debian). Den kommer i utgangspunktet uten en konfig-fil. Heldigvis trenger vi ikke mye. Lag en /etc/radvd.conf som skal inneholde omtrent følgende:

interface eth0
{
   AdvSendAdvert on;
   prefix 2001:67c:29f4:10xx::/64
   {
      AdvOnLink on;
      AdvAutonomous on;
   };
}; 

..hvor du må bytte 10xx med ditt nett. eth0 er interfjeset du kobler til resten av nettet ditt med. Debian-skriptene skal sette opp IPv6-ruting for deg, så det er bare å starte radvd med /etc/init.d/radvd start, så er du i gang. Helt automagisk og ganske umiddelbart blir IPv6-kapable klienter på nettet ditt konfigurert med IPv6 og ruting. Tjohei!

Lenker: Start, dhcp, ip-adresseplan, ipv6multicast, isfit-wlan, kvadratsky, sargebrekk

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-01-26 10:15 | Revisjon: 149 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger