DHCP

DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol, og er ansvarlig for (i hvert fall i siste instans) å dele ut IP-adresser til maskiner som spør om det. Når en maskin sender ut en DHCP-forespørsel på nettverket, svarer DHCP-serveren med en adresse (samt hvor lenge den er gyldig, og en del andre parametre som nettmaske m.m.) og reserverer denne til klienten i et gitt tidsrom.

DHCP brukes ordinært sett ikke for IPv6, som har andre mekanismer for å oppnå omtrent det samme.

DHCP-oppsettet på Samfundet

Samfundet kjører for tiden ISC dhcpd 3.x, med cirkus som DHCP-server (ingen failover da dette ikke regnes som nødvendig, og vanligvis stort sett bare lager ekstra kaos i DHCP-oppsettet ;-) ).

Konfigurasjonsfilene ligger i /etc/dhcp/dhcpd.conf, og er lagret i git – husk mao. å sjekke inn og ut ting (se git) når du gjør endringer.

De fleste servere, nettutstyr, ITKs arbeidsstasjoner og noen få maskiner ligger ligger på fast IP uavhengig av DHCP. En del printere og gjeng-arbeidsstasjoner ligger på det vi noe unøyaktig pleier å kalle "statisk DHCP", dvs. DHCP der serveren alltid gir ut samme (forhåndsdefinerte) IP-adresse om mulig, basert på maskinens MAC-adresse. Resten (dvs. størsteparten) av maskinene ligger på "dynamisk DHCP", dvs. at man har et adresseområde (fra 193.35.54.40 til 193.35.55.254) som DHCP-serveren er ansvarlig for, og deler ut adresser fra, alt etter hva som er i bruk.

DNS

Når DHCP-serveren deler ut en adresse, spør den også om vertsnavnet til klienten. Deretter føres dette opp i den dynamiske sonen dhcp.samfundet.no, eller dhcp.wlan.samfundet.no hvis klient er trådløs. Det gjøres også en revers-oppføring i reverse.dhcp(.wlan).samfundet.no Dette gjør at man kan gjøre slik som

herman@dalek:~|⇒  host dalek.dhcp.wlan.samfundet.no 
dalek.dhcp.wlan.samfundet.no has address 193.35.55.156
herman@dalek:~|⇒  host -i 193.35.55.156
156.55.35.193.in-addr.arpa is an alias for 156.55.35.193.reverse.dhcp.wlan.samfundet.no.
156.55.35.193.reverse.dhcp.wlan.samfundet.no domain name pointer dalek.dhcp.wlan.samfundet.no.

Merk at dhcp-sonefilene er dynamiske, og ikke skal redigeres manuelt. Se man rndc for instruksjoner.

Hvis du får lyst til å slå av DNS-oppdateringen, kan du gjøre det med ddns-updates off; under riktig shared-network i /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Lenker: Start, utdatert dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-10-15 15:04 | Revisjon: 9 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger