Opprette nye ITK-ere

Lag bruker

$ sudo itkadduser --override

sudo

$ sudo visudo

PostgreSQL

$ createuser <brukernavn>
i psql-skall: 
GRANT itk TO brukernavn;
ALTER USER brukernavn WITH SUPERUSER;

MDB

$ psql mdb2
- select * from medlem where medlem_id = <medlem_id>;
- begin;
- update medlem set brukernavn = '<brukernavn>' where medlem_id = <medlem_id>;
- commit;

Om itkadduser ble kjørt uten override er ikke dette steget nødvendig.

RT

Mailman

https://lists.samfundet.no/mailman/admin/itk-intern

Bare følg instruksjonene. Ninjatriks: Membership Management -> Mass subscriptions.

Diverse

SSH-nøkler

privatmaskin:~ ssh-keygen -t ed25519 -C "$(whoami)@$(hostname)-$(date -I)"
privatmaskin:~ ssh-copy-id brukernavn@login.samfundet.no

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-11-16 00:25 | Revisjon: 37 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger