Opptak

Skal du håndtere intervjuprosessen for ITK? Sjekk ut ITK intervjuprosess for tips

Vil du se opplæringsplanen for semesteret? Sjekk ut Opplæring

Opprette nye ITK-ere

Lag bruker

$ sudo itkadduser --override

Hvis brukeren allerede er medlem

Logg inn i voff og legg til brukeren i gruppa itk

$ samba-tool group addmembers itk {brukernavn}

2FA

$ su <brukernavn> # brukernavn / passord til den opptatte
$ skenroll
$ exit

sudo (ikke gjør det her før personen har fått 2fa)

$ sudo visudo

PostgreSQL

Kjør
$ createuser <brukernavn>
på cirkus.

I psql-skall: 
GRANT itk TO brukernavn;
ALTER USER brukernavn WITH SUPERUSER;

MDB

$ psql mdb2
- select * from medlem where medlem_id = <medlem_id>;
- begin;
- update medlem set brukernavn = '<brukernavn>' where medlem_id = <medlem_id>;
- commit;

Om itkadduser ble kjørt uten override er ikke dette steget nødvendig.

Ta opp

Gå på medlem.samfundet.no/admin. Gå til Gjengsjef. Legg brukeren inn i «ITK, funk».

RT

Mailman

https://lists.samfundet.no/mailman3/postorius/lists/itk-intern.samfundet.no/

Sleng inn alle de blodferske under Mass operations -> Mass subscribe.

Diverse

Git-variabler

bruker@cassarossa:~$ git config –global user.email "bruker@samfundet.no"

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-09-04 20:40 | Revisjon: 57 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger