Innslippsys

Innslippsys er systemet som administrerer innslipp av eksterne på hyblene under UKA. Det kan være alt fra gamle panger til familiemedlemmer, men hvorvidt man kommer inn avhenger av poengscoren din, så det er enklere med folk som har vært interne.

Bruk

Før søknadene kan åpne, må man opprette noen datoer. Før dette er systemet (i teorien) stengt, siden man ikke kan søke på noen datoer. Dette kan gjøres her. Man må fylle inn dato på formatet yyyy-mm-dd, og evt velge om datoen skal være halvstengt eller helstengt. Disse har ikke noe formål i starten av uka, men når det begynner å bli mye søknader til enkelte av helgene kan det være hensiktsmessig å ta grep.

Å halvstenge datoen gjør at det kommer en notis på forsiden som sier at det er fullt, men at du fortsatt kan søke om du absolutt vil. Å helvstenge datoen gjør at den ikke kan søkes til i det hele tatt, og det kommer en litt strengere - rødere - notis på forsiden.

Deretter går brukere inn på https://apps.uka.no/innslipp-login og fyller ut informasjon om seg selv. Når tiden kommer vil administrator begynne å godkjenne og avslå søknader. Avslåtte søknader får en beklagende epost, godkjente søknader får en epost med innslippsbevis de kan printe ut. Innslippsbevisene går på rotasjon på ukedag. ITK må manuelt legge inn de forskjellige innslippsbevisene.

Slette data

Databasen kan tømmes med verktøyet python manage.py delete_innslippsys_data. Dette verktøyet vil slette all informasjon i innslippsys-databasen med unntak av tekstinnhold. NB! Tenk deg om to ganger før du sletter all dataen i databasen.

Statistikk

Vi har ikke lagret noe særlig statistikk fra denne applikasjonen, men fra UKA-21 mottok vi ca. 1800 søknader.

TODO

Lenker: Start, gdpr, til nye itkere, uka-no

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-03-09 20:02 | Revisjon: 8 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger