Oppsett av UKAs websider

For utvikling på uka.no, se uka-no, hvordan utvikle. For noe å gjøre, se uka-no-todo.

UNO

uka.no (Også kjærlig kalt for uka.no eller UNO) er et nettsted, eller egentlig et knippe nettsteder, som utfører tjenester for UKA. Før i tiden fantes bare uka.no, men etter litt frem og tilbake har vi nå endt opp på tre separate nettsider, samt et par tilknyttede mindre programmer

uka.no

uka.no har om dagen kun som formål å være den offentlige nettsiden til UKA. Dette innebærer oppgaver som å servere nyheter, essensiell info, og UKEfølelse (gjennom den årlige grafiske profilen) til besøkende. Ettersom denne siden tidvis har helt sinnsykt høyt trykk prøver vi å holde den noenlunde ren for skrot.

Ytterligere dokumentasjon som bør leses før du utvikler på uka.no:

apps.uka.no

apps.uka.no leverer andre tjenester som er viktige UKA, altså

innsida.uka.no

innsida.uka.no er i utgangspunktet en slags implementasjon av et sosialt medium. Den har masse forskjellige små applikasjoner som er i forskjellige grad nyttige. Ettersom innsida i utgangspunktet er lite kritisk for UKAs drift er den en del dårligere vedlikeholdt enn de andre sidene.

Språk på uka.no

Andre domener under uka.no

Lenker: Start, jobbsokesys, til nye itkere, uka-07-websetup

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-01-09 18:38 | Revisjon: 32 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger