Utleggsys

Utleggsys er en liten flask-app som UKEfunker bruker for å sende utlegg til de økonomiansvarlige.

Per dags dato er det essesielt et form + pdfgenerering, skjønt, jeg spår at det det kommer til å dukke opp noen feature-requests etterhvert (Adminpanel, sending til gjengen sin økonomiansvarlig, utsendingslogg).

Hvordan utvikle

1. Sett opp Apache, Bind, tls og µWSGI slik som en vilkårlig annen UKEinstans, se for eksempel Innsida, hvordan utvikle.

2. Lag en local_settings.py, variablene satt her overskriver variablene i settings.py: Her er et eksempel for utviklingsformål:

flask_config = dict(DEBUG=True, SECRET_KEY='lakjsdhfaw')
db_config = dict(dbname='mdb2_dev')
mail_recipients = ['sveinrou@uka.no']

Lenker: Start, uka-no

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-25 22:31 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1637 kB | Rediger