Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

Oppsett av UKA-07-s websider

Oppdatert utgave av denne infoen finnes på uka.no noden.

Mesa lei udokumentert skit som trenger fiksing, så da dokumenterer vi etter beste evne. Here goes.

dev.uka.no

dev.uka.no ligger på origo.

Avhengigheter

Python-avhengigheter – som Django, fckeditor.connector, PIL og flup (og memcache.py) – sjekkes ut fra SVN-repositoriet til UKA Utvikling sammen med ukeweb og brukes fra den utsjekkede plasseringen uten å installeres globalt på maskinen.

FastCGI

FastCGI startes ved et init-scriptet /etc/init.d/ukeweb.fcgi. Dette scriptet starter /usr/local/sbin/ukeweb.fcgi som setter pythonpath og slikt nyttige ting før den oppretter cgi-socketen. Denne socketen blir ryddet av init-scriptet sin d_stop funksjon.

www.uka.no

www.uka.no ligger på cirkus.

Produksjonssetting

Se https://bugs.uka.no/cgi-bin/trac.cgi/wiki/Release og spør jodal.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-28 23:19 | Revisjon: 8 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger