Jobbsøkesys

Jobbsøkesys/JSS/Applications er UKAs opptakssystem. Det er en app på apps.uka.no som internt heter Applications, men vanligvis går for JSS.

JSS gjør det mulig for UKA å ha et opptak nesten uten at ITK er involvert, det er per dags dato mulig å endre opptakssiden, stillingsutlysninger og annonsetekster helt automagisk. I tillegg har den en snasen javascript-side for å fordele stillinger og noen statistikkverktøy.

bips

I tillegg har applikasjonen et intervjufordelingsscript, bips. Det fordeler intervjutidspunkter, samt intervjuere, til ufordelte søkere etter noen gitte regler, og lagrer disse i databasen. Reglene som brukes er i hovedtrekk:

I tillegg følger bips logiske regler, som at man ikke kan være i et intervju når man er opptatt, at man ikke være i to intervjuer på en gang, og at man ikke kan ha to intervjuer på samme tid og sted. bips bruker intervjutidspunktene fra databasen, med tilhørende intervjurom, så disse må være lagd før man kjører scriptet.

bips er en management-kommando i uno_apps-repoet, og kan kjøres med

python manage.py schedule_interviews
i rotmappen til repoet (husk å source venv først).

Problemer med JSS

JSS er en helt grei applikasjon, men den har noen problemer. Se itk #144829 for mer

JSS og MDB

JSS tar inn søknader og spytter ut epost, men utover det er det lite interaksjon med medlemsdatabasen. Det er et felt for å velge hvem som har blitt tatt opp i en stilling, men dette har ikke integrasjon mot MDB. Feltet brukes kun til at opptatte personer ikke skal få avslagsepost når avslagseposter blir masseutsendt. Dette fører til problemer når det kommer til å legge inn personer i relevante mdb-grupper, spesielt under sjetteopptaket. Det er mulig at det kan utarbeides en løsning for dette i JSS, men den må også ta i betraktning at UKA gjerne skuffer om søkere i siste liten når det er for få søkere til en gitt gjeng.

Lenker: Start, gdpr, til nye itkere

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-02-11 14:14 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1740 kB | Rediger