Matsys og vaktsys

Maktsys er to applikasjoner på innsida. UKA bruker disse applikasjonene for å planlegge vakter og forpleining.

Du finner de i <path_til_innsida>/innsida/app/innsida/{foodmanager, shiftmanager}

Legge til brukere som skiftledere

En vanlig oppgave som dukker opp like før UKA starter er å legge til brukere som skiftledere. Den enkleste måten er nok å gjøre det gjennom django-shellen til innsida, men du kan også gjøre det rett i mdb2.

Legge til en bruker, typisk en nestleder som skiftleder i alle grupper. På cirkus;

$ cd /var/www/uka.no/innsida/
$ source venv/bin/activate
$ python manage.py shell
$ from innsida.authentication.models import User, Group
$ u = User.objects.get(username="brukernavn")
$ g = Group.objects.all()
$ for i in g:
$ ... i.shiftmanagers.add(u)

La en bruker godkjenne mat

$ cd /var/www/uka.no/innsida/
$ source venv/bin/activate
$ python manage.py shell
$ from innsida.authentication.models import User
$ u = User.objects.get(username="brukernavn")
$ u.approves_foodrequests = True
$ u.save()

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-09-21 23:17 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1468 kB | Rediger