Opplæring

Denne noden skal dokumentere hvordan ITK gjennomfører opplæring av kull 2018.

Første periode

Den grunnleggende opplæringsperioden skal gi de nyopptatte grunnlaget som trengs for å gjøre vanlige ITK-oppgaver. Perioden varer i fire uker fra første arbeidskveld med de nyopptatte.

I løpet av opplæringsperioden skal de nyopptatte ...

ITK

Linux

Nettverk

Tjener

billig

Klientmaskin

Internsystem

Annet

Andre periode

I løpet av de neste fire ukene skal de nyopptatte bli mer kjent på huset. De skal ...

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-05-01 16:15 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1417 kB | Rediger