PCI DSS sjekkliste

For å kunne ta imot kortdata, er Samfundet nødt til å være PCI DSS-sertifisert. Per i dag trenger vi sertifisering på nivå 3, og kravene i SAQ C (= Self-Assessment Questionaire C) er derfor de som er relevante for oss. Alle krav må alltid være fulgt, men en del krav må per PCI DSS verifiseres jevnlig. Disse er listet under:

Lenker: Start, billig payex, billig sikkerhetspolicy

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2016-10-30 20:50 | Revisjon: 10 (historie, blame) | Totalt: 1420 kB | Rediger