Passord

Finn noe deilige passord med f.eks pwgen -0sA 11 (pwgen uten -s lager enkelt crackbare passord). Unngå spesialtegn som ikke er det samme på no- og us-layout, for da blir pangene så sure.

Høysikkerhet

Hvis passwd er teit og du må bruke vipw -s så må du genere en hash. Det kan gjøres med "mkpasswd -m sha-512 -S $(openssl rand -base64 16 | tr -d '+=' | head -c 16)" for å så taste inn høysikkerhet. Du må også generere hash når du skal oppdatere puppet-filer.

Lavsikkerhet

For windowsserverene gjelder rdesktop <hostnavn> (eller ssh -X root@domino virt-manager, for de på domino), logg inn med domenebrukeren SAMFUNDET\Administrator og endre den lokale Administrator-brukeren via Control Panel -> Computer Management -> Users eller noe. Eller "net user Administrator newPassword" i cmd/powershell.

Trd.samfundet.no

Bytte SUWI-passord

Lenker: Start, rancid

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2024-03-06 20:01 | Revisjon: 95 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger