Instruks for ITK ved Storsalsvalg

Hvis folk krever skriftlig avstemning ved Storsalsvalg skal vi kontrollere at alle medlemskortene er gyldige.

Den generelle rutinen er noe slikt som:

 1. Det kommer til å bli informert til velgerene om hvordan valget foregår, og de vil også få beskjed om at de må registrere kortene sine.
 2. ITK skal ta imot både kort og valgseddel, sjekke kortet og så gi lappen til KLST-mennesket.
 3. Det skal være et medlemskort med gyldig oblat og bilde. Mangler bildet så kan personen stemme hvis den har gyldig oblat og annen identifikasjon.
 4. Uregistrerte kort kan brukes, men de skal inndras av ITK til valgrunden er over.
 5. Livsvarige kan også stemme ved å levere inn kortet sitt. Det er KLST-mennesket som har autoritet og bestemmer over valget og urnen. ITK virker kun som en kortkontroll. Dette er noe medlemmene i KLST skal informeres om.
 6. Valget startes og stoppes av møteleder.
 7. Valgprogrammet startes og stoppes av et ITK-menneske som har fått dette ansvaret.
 8. Inndratte kort skal leveres inn til ITK-mennesket som er leder under valget. Dvs personen som styrer programmet.
 9. Denne personen legger sammen antall indratte kort og antall stemmer registrert i valgsystemet og overleverer dette tallet til husmann/tellekorps. Disse skal befinne seg på Store Nedre.
 10. Inndratte kort kan leveres ut etter at de er blitt telt.

Rutinen, sånn i praksis for ITK, er som følger:

 1. ITK setter seg to steder på galleriet og bakerst i Storsalen med en laptop på hvert sted.
 2. Folk stiller seg i kø disse tre stedene for å stemme.
 3. ITK-personen ved laptopen tar imot medlemskort og stemmeseddel (uten å se på sistnevnte) fra en stemmer.
 4. ITK-personen dytter medlemsnummeret fra kortet inn i et valg-webfjes MDB2 har.
 5. Om kortet er gyldig, gis medlemskortet tilbake til eieren og stemmeseddelen til KLST-mennesket som står ved siden av og putter stemmene i en urne.
 6. Ved kort som ser riktige ut (gyldig oblat), men hvor oblatet ikke er registrert, beholder vi medlemskortet til runden er over.
 7. Når avstemningen er ferdig teller KLST opp alle stemmene, og sammenligner antall stemmer med summen fra MDB2 addert med antall kort som vi har tatt inn i løpet av runden.
 8. Ved flere valgomganger prøver vi å få folk til å registrere oblatene sine før neste runde.
 9. Folk er veldig dårlige til å huske å hente kortene sine når avstemningen er over. Vi må alltid be ordstyrer om å minne folk på det, og det at noen kort ender på KK etter endt kveld.
 10. Husk penner til å fylle ut stemmesedler

Valgfjeset i MDB2

En starter, stopper og sletter valgrunder samt registrerer stemmer på https://medlem.samfundet.no/admin/election/. Tilganger gis via ITKACL.

Digitale valg

Se Digitale valg

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-10-29 21:47 | Revisjon: 14 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger