SUWI10

SUWI10 er Samfundets Upåaktede Windows-installasjon for Windows 10, et system som lar deg installere Windows på maskiner over nettverk uten å måtte gi dem oppmerksomhet mer enn høyst nødvendig.

Lage nytt WinPE-bilde

Lage ny eller endre svarfil

TODO

Installasjon

MVP

Nice to have

Lisenser

MVP

MVP

Nice to have

Pakker

MVP

Nice to have

Ønsket programvare

MVP

Nice to have

Ønsket funksjonalitet

MVP

Nice to have

Kjente Win7-bugs

MVP

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2019-01-17 21:43 | Revisjon: 15 (historie, blame) | Totalt: 1497 kB | Rediger