Netboot

Merknad: netboot-oppsettet er under utbedring. Det inkluderer også denne noden. – olebra, 2023-11-16

Med nettkort som støtter PXE-boot kan du få tilgang til følgende installasjoner og verktøy:

Oppdatering fra kernel.org skjer på cirkus og startes fra /etc/cron.daily/netboot-kernel-rsync hver natt (rsync, skjer ingenting om ingenting er endret =D)

Oppsett

Netboot fungerer ved at DHCP-serveren (cirkus) forteller klienten hvilket PXE-image den skal spør om fra en tftp-server (også cirkus. Tidligere var dette altersex, men dette brakk på enkelte realtek-kort mm. som ikke ville forstå at next-server kan ha annen IP enn DHCP-server). Dette gjøre med følgende linjer i dhcp-oppsettet vårt:

allow bootp;
next-server 193.35.52.30;
filename "pxelinux.0";

Når PXE-stacken på klienten har fått denne informasjonen ber den om pxelinux-imaget fra /tftpboot. Etter denne er lastet leses config-filene i pxelinux.cfg som peker til menu.c32 som i likhet med pxelinux kommer fra syslinux.

Menyen som lastes inn gir deg ganske enkelt tilgang til et grub-lignende miljø hvor /boot i prakisis er tftp-serveren. Når man velger et menyelement man skal boote fra, lastes det inn en kjerne og kanskje et filsystem.

iPXE

Noen av de store bildene våre (les: WinPE) bruker lang tid på å lastes inn over TFTP, som er protokollen man typisk bruker med PXE. Da bruker vi heller iPXE, en open source PXE-implementasjon med mer features, herunder HTTP-støtte. For SUWI10 skjer dette ved at PXE-boot laster inn /tftpboot/ipxe/ipxe.lkrn med et argument som får iPXE til å laste http://ipxe.samfundet.no/suwi10/suwi10.ipxe. Dette skriptet serveres av apache fra /var/lib/ipxe på cirkus, og laster i sin tur ned WinPE-bilde og memdisk over HTTP fra http://ipxe.samfundet.no/suwi10/.

Debian installer

UEFI-systemer

Vi bruker pakken di-netboot-assistant for å gjøre henting av netboot-bilder enklest mulig. Den lenkede Debian Wiki-noden og mansiden forklarer.

Legacy-BIOS

Denne fremgangsmåten er basert på installasjon av stretch anno 2017, og må modifiseres til å passe den aktuelle situasjonen.

Et eksempel på /tftpboot/debian/stretch/menu.cfg:

MENU TITLE Debian stretch
ALLOWOPTIONS 1

LABEL root
    MENU LABEL < Back
    kernel menu.c32
    append debian/menu.conf

LABEL stretch64
    MENU LABEL > Install, amd64
    kernel debian/stretch/amd64/linux
    append vga=normal suite=stretch initrd=debian/stretch/amd64/initrd.gz         

Lenker: Start, debianinstaller, diskkloning, suwi10, suwi7

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-11-16 15:20 | Revisjon: 15 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger