Netboot

Med nettkort som støtter PXE-boot kan du få tilgang til følgende installasjoner og verktøy:

Oppdatering fra kernel.org skjer på cirkus og startes fra /etc/cron.daily/netboot-kernel-rsync hver natt (rsync, skjer ingenting om ingenting er endret =D)

Oppsett

Netboot fungerer ved at DHCP-serveren (cirkus) forteller klienten hvilket PXE-image den skal spør om fra en tftp-server (også cirkus. Tidligere var dette altersex, men dette brakk på enkelte realtek-kort mm. som ikke ville forstå at next-server kan ha annen IP enn DHCP-server). Dette gjøre med følgende linjer i dhcp-oppsettet vårt:

allow bootp;
next-server 129.241.93.17;
filename "pxelinux.0";

Når PXE-stacken på klienten har fått denne informasjonen ber den om pxelinux-imaget fra /tftpboot. Etter denne er lastet leses config-filene i pxelinux.cfg som peker til vesamenu.c32 som i likhet med pxelinux kommer fra syslinux.

Menyen som lastes inn gir deg ganske enkelt tilgang til et grub-lignende miljø hvor /boot i prakisis er tftp-serveren.

Ubuntu live

Man setter opp Ubuntu Live-CD ca. slik:

LABEL <dist>live
    MENU LABEL > Netboot, Live CD, i386
    kernel ubuntu/<replace>/linux
    append vga=normal initrd=ubuntu/<replace>/initrd.gz boot=casper netboot=nfs nfsroot=129.241.93.19:/export/cassarossa/tftpboot/<replace> –

Debian installer

Denne fremgangsmåten er basert på installasjon av stretch anno 2017, og må modifiseres til å passe den aktuelle situasjonen.

Et eksempel på /tftpboot/debian/stretch/menu.cfg:

MENU TITLE Debian stretch
ALLOWOPTIONS 1

LABEL root
    MENU LABEL < Back
    kernel menu.c32
    append debian/menu.conf

LABEL stretch64
    MENU LABEL > Install, amd64
    kernel debian/stretch/amd64/linux
    append vga=normal suite=stretch initrd=debian/stretch/amd64/initrd.gz –

LABEL stretch64a
    MENU LABEL > Install, amd64, semi-auto
    kernel debian/stretch/amd64/linux
    append vga=normal suite=stretch locale=en_DK.UTF-8 console-keymaps-at/keymap=no-latin1 keyboard-configuration/xkb-keymap=no keyboard-configuration/variant=Norway time/zone=Europe/Oslo clock-setup/ntp-server=ntp.samfundet.no mirror/country=manual mirror/http/hostname=debian.samfundet.no mirror/http/directory=/ mirror/http/proxy= passwd/make-user=false tasks=ssh-server popularity-contest/participate=false pkgsel/include=puppet,heimdal-clients,bash-completion,bzip2 grub-installer/only_debian=true finish-install/reboot_in_progress= initrd=debian/stretch/amd64/initrd.gz –

LABEL stretch-amd64-expert
    MENU LABEL > Install expert, amd64
    kernel debian/stretch/amd64/linux
    append priority=low vga=normal suite?=stretch initrd=debian/stretch/amd64/initrd.gz –
~                                               

Lenker: Start, debianinstaller, diskkloning, suwi7

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-11-11 15:49 | Revisjon: 11 (historie, blame) | Totalt: 1467 kB | Rediger