Diskkloning

Advarsel: Kloning av disker er farlige greier. I de fleste tilfeller vil alle data på disken du kloner til bli overskrevet. Vær varsom.

Windows

Du har lyst til å overføre en Windows-installasjon til en annen disk. Du tregner

Sørg for at begge diskene er koblet i, og boot inn i et Linux-miljø. Siden Windows gjerne bruker NTFS som filsystem, trenger vi verktøy for å håndtere dette ( ntfs-3g ). Vi trenger også et verktøy for å behandle partisjoner ( parted ). Videre trenger du lsblk, som vi finner i pakken util-linux, men denne har du nok fra før.

apt install ntfs-3g parted util-linux

Først vil vi bli kjent med diskene våre.

lsblk

Identifiser hva som er gammel disk og ny disk. Her bruker vi at /dev/sda er gammel disk, og /dev/sdb er ny disk. Det neste vi gjør er å kopiere over diskinnholdet. Sjekk fire-fem ganger at if er den gamle disken og of er den nye, ellers blir alle lei seg.

dd if="/dev/sda" of="/dev/sdb" bs=4096 status=progress

Så er det bare å vente på at dd gjør seg ferdig. Hvis du får klager på at status er et ukjent flagg, bare fjerner du dette. Dette medfører at du ikke får se hvor langt dd har kommet, men selve kopieringen skjer uansett. Det er bare å smøre seg med tålmodighet!

Nå har du fått over dataene, men hvis du titter i lsblk ser du at den nye disken er partisjonert til å bruke akkurat like mye plass som den gjorde på den forrige disken! Dette må vi fikse. Åpne parted, identifiser partisjonen og utvid den.

parted /dev/sdb
(parted) print

Du ser sannsynligvis to partisjoner, hvorav den andre er større enn den første. Da er det nok den andre du vil utvide, her /dev/sdb2. For å finne den nye lengden, trekker du total diskplass (her 120GB) fra partisjonsstarten f.eks. (her 300MB), og runder ned til nærmeste GB (her 119GB).

(parted) resizepart 2 119G

Sånn, da er partisjonstabellen riktig. Så må vi utvide filsystemet. Forlat parted, og kjør først en testrunde:

ntfsresize –size 119G –no-action /dev/sdb2

Hvis alt så ut til å gå bra, tut og kjør:

ntfsresize –size 119G /dev/sdb2

Nå skal ting være på plass! Skru av og boot maskinen inn i den nye disken. Sannsynligvis kommer Windows til å klage over at det har skjedd rare ting med den. Hvis du har god tid lar du Windows gjøre sjekkene den vil, men dette kan som oftest hoppes over uten problemer.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-11-09 22:19 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger