Trekkeveier på Samfundet

Denne noden vil forhåpentligvis hjelpe deg som nettverksansvarlig til å finne trekkeveier på vårt runde hus. Denne noden er en "work in progress", dvs etterhvert som vi trekker mer nett, vil mer informasjon komme på denne noden. Det er derfor viktig at etter et trekk til et nytt sted (altså et sted som ikke er dokumentert her), så skal nettverksansvarlig legge inn bilder og beskrivelse der det passer.

Vi deler mellom to hovedkategorier, vest av Anette og øst av Anette. Dette fordi mesteparten av våre kabler går en av disse veiene ut av Anette.

Innholdsfortegnelse

  1. 1 Vest av Anette
   1. 1.1 Over anretning
   2. 1.2 Under transduktor
   3. 1.3 Kuppelen
   4. 1.4 Under FK
   5. 1.5 Bakscenen

Vest av Anette

Skal man trekke til CERN, Storsalen eller generelt til vestsiden av Anette er dette veien å gå.

Over anretning

Det første rommet man kommer til vil være "over anretning". Dette rommet burde egentlig få et bedre navn, men hvis man går til storsalbar nord, og inn i anretningen, vil man se at det er et hull i taket. Klatrer man opp hit kommer man til "over anretningen". Det er kronglete å komme seg bort til kabelene, men det er trygt å krype på kuppelen. Det er også en stige som man kan bruke for støtte. Se bilde:

Over anretning

Helt til venstre er det noen trekkerør, disse går til Anette. Mer "rett frem" er det en del kabler som går, disse går til et større område vi kaller "under transduktor". Dette navnet kan være misvisende, ettersom under transduktor er et ganske stort rom. Geografisk kommer man under kjøkkenet ved Tåkeheimen. Det går også en del kabler nedover en kabelstige. Disse går til en luke i Selskapssiden, mer om dette senere (se Bakscenen)

Under transduktor

Dette er et uhyggelig sted som man må krype for å komme til. Under transduktor er egentlig et ganske stort område, så nettverksansvarlig 2021 (Erlend) delte opp i noen områder. Under transduktor kan man si er område som er rett under transduktor. Når man går i transduktor vil man se at det er en åpning ved veggen. Ned her kan man gå, og da kommer man til "under transduktor". Her kan man se en kabelseng. Hvis man går mot venstre og til enden av kabelsengen, kommer man til noen trekkerør. Disse leder til et rom vi kaller Kuppelen. Går man derimot mot høyre og følger kabelene langs veggen, kommer du nærme der kablene fra over anretning kommer ut. Du vil se at kablene går "inn" i veggen. Her må man krype for å komme seg til det som nå blir kalt "student-hybelen". Når man kommer hit, er man rett over galleriet i storsalen. I denne delen kan man finne to ting: trekkerør som går ned gjennom storsalen og inn på et bordlager, og trekkerør som leder til "under anretning". Det som er nærmest krypeveien er trekkerørene til "under anretning". Se bilde:

Hvis man fortsetter litt, vil man se et noen trekkerør som går ned i gulvet. Disse går gjennom storsalen (og kan være en potensiell kandidat for trekkevei til CERN, mer om det senere). Se bilde:

Typisk når man trekker i dette området, vil man gjerne bli fort ferdig her, siden det er ganske ekkelt å jobbe her. Et mulig forslag er dermed å trekke en del opp til "student-hybelen", så mye at du tror du har nok til hele trekket (men ikke altfor mye), og deretter trekke til "under transduktor", der det er litt mer vennlig å jobbe.

Kuppelen

Kuppelen får navnet at det er en svær kuppel i samme rom (som man for øvrig ikke skal tråkke på, med mindre du vil tråkke gjennom og falle ned til storsalen). Fra transduktor er det ganske naturlig å se hvor trekkerørene fra "under transduktor". Akkurat i dette området er det ikke særlig mye regler på fin føring av kabel, men prøv å få det litt fint. Under treplattformen er det en del kabler og noen trekkerør. Her bruker vi en blå trekkesnor, som skal være knytt i hver ende. Da trekker man tauet til seg, fester kabelen, og trekker på andre siden. Disse trekkerørene leder vei til under FK.

Under FK

For å komme hit, må du først inn på rommet bak FK sin hybel. Ved vinduet er det en luke som man kan jekke opp. Hopper man ned, og kryper mot kuppel, vil man se kablene fra kuppelen.

Bakscenen

Fra Over anretning trekker man ned kabelstigen som er der. For å trekke videre herifra må du til selskapssiden. Hvis du står i selskapssiden, og ser mot slusen til storsalen, vil du se en luke over slusen. Det er her du kommer ned fra over anretning. Trekker man til venstre her, vil man komme til bakscenen.

Lenker: Start, nettverkstrekk

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-03-26 00:28 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1740 kB | Rediger