UKA 17

Dette dokumentet er ment som en oversikt over hva ITK gjør under UKA, både for nåtiden og for fremtiden. Oversikten er på ingen måte komplett; mye av historien kan leses i arkivet til itk-intern.

Datoer

I dokumentet er det påmeldingtabeller for de dagene ITK må jobbe utenom faste arbeidskvelder før og under UKA.

Meld fra om du ikke har mulighet til å møte opp på dager markert med "Alle". Hvis datoen passer veldig dårlig kan det være mulig å bytte dag.

NB! oversikten er ikke fullstendig.

Rigging

Her en en oversikt over datoer vi skal rigge

NårHvaHvemKan ikkeDetaljer
2017-09-19 Trekking av fiber til billettbrakka, og oppsett av ap paalel,sigvesn,torp,herman, petso,yngvem(kan om det er krise)trenger ca 6 pers, oppmøte klokka 10.00 i Fjerde
2017-09-28 Rigging* Alle
2017-09-29 Rigging* Alle
2017-10-01 Ekstra rigging Alle

Nettverk

Vi vil følge Berges plan for nettverk. Hvis vi ikke klarer fikse fiberen som ble ødelagt 19. september vil vi trekke kobber mellom ddsw-distro og scenen. På denne måten blir stjernestrukturen til nettet bevart.

Brakkene

Vi skal også sette ut følgende utstyr i brakkene:

HvaHvorAntallUtplassert?NavnDetaljer
Klientmaskin Billettbrakka 2 Ja UKA17-06, UKA17-07
Laptop Høyskolebrakka 1 Ja
Klientmaskin Backstage/ops 2 Nei UKA17-03, UKA17-04 Vertsskapssjef avgjør plassering
Klientmaskin SiT 1 Ja Katrine
Klientmaskin Øyvind Kobberstad i FK 1 Ja #127674
Kvitteringsprinter Billettbrakka 2 Ja
4G-ruter Høyskolebrakka 1 Nei Skjøt nett fra Trafon isteden
Billettprinter Høyskolebrakka 1(?) Nei
Printer Backstage 1 Ja ddprint-backstage Plassert, ikke testet
Printer Ops 1 Ja ddprint-ops
Printer Admin 1 Ja ddprint-admin Har feil navn (ddprint-billett)

Plassering på brakkene kan sees i skissen over dødens nett i google tåken. Noen brakker er dog ikke nevnt i oversikten:

Administrasjonsbrakka

Dette er en ny brakke som er planlagt til å stå oppå velferdsbrakka. Vi kan vurdere om vi har lyst til å sette ut en egen switch her.

Egen switch var ikke nødvendig da det kun var behov for nettverkspunkter til AP og printer i brakka.

Til info:

Det viste seg at Billett var den eneste gjengen som faktisk kalte billettbrakka for servicebrakka. Vi har derfor bestemt at vi skal kalle brakkene ved sine egentlig navn; Brakken i DD: Billettbrakka, brakken ved Bunnpris: Høyskolebrakka

Billettbrakka Høyskolebrakka

Dette er brakken som står ved Bunnpris Samfundet. Billettbrakka settes ut 21. og forhåpentligvis tas i bruk fredag 29.. Telt kom til å bruke noen dager på å sette opp strøm. Det er derfor ønskelig at vi kommer innom med utstyr enten den 27. eller 28..

Servicebrakka Billettbrakka

Er billett sin brakka ved innslippsportalen i dalen.

Nedrigg

Her er forslag til en mulig plan for nedrigg. Rop gjerne ut om noe passer dårlig, eller om planen er ræva.

Oppsummert ser planen slik ut:

NårHvaHvemKan ikke
2017-10-25 kl. 23.00 Telt og innslippsportal Alle som jobber på Martin Garrix
2017-10-26 kl. 15.00 Opsbrakka Alle
2017-10-30 kl. 18.00 Velferd-, sikrings- og adminbrakkene Alle
2017-10-31 kl. 09.00 Sikringsbrakka Alle
2017-11-06 kl. 10.00 Billettbrakka Alle

Utstyr i teltet og innslippsportalen (25. oktober etter Martin Garrix)

Bright begynner å rigge ned rett etter konsertslutt. Ifølge planen skal FOH tas ned allerede torsdag klokken 12.00, og scenen rett etterpå klokken 16.00. Vi bør derfor starte nedrigg i teltet rett etter Martin Garrix. Det som må gjøres er da å ta ned APer, kveile opp kabler, og til slutt rulle inn fiberen. Den enkleste løsningen er om vi drar kabelen hele veien tilbake til FOH. Da trenger vi to personer til å legge kabelen pent på rullen, fire personer til å følge med på at kabelen kommer seg rundt hjørnene, og én person til å passe på enden.

Innslippsportalen dras ned under show.

Opsbrakka (26. oktober klokken 15.00)

Neste punkt blir å redde fiberen til opsbrakka. Den eneste bekymringen her er KSG, og alt utstyret de har i småteltene. Ansvarlig i KSG ville dra på fest etter Martin Garrix så han tippet de ikke kom til å begynne nedrigg før fredag. paalel foreslår derfor at vi møtes i dalen 15.00 for å rigge ned utstyr i opsbrakka, fiber, og potensielt backstagebrakkene om vi har tid.

Velferd-, sikrings- og adminbrakkene (30. og 31, hhv. klokken 18.00 og 09.00)

Brakkene er noe av de siste som skal rigges ned. Ifølge planen til telt skal ikke brakkene hentes før tirsdag 31. klokken 12.00. Telt ønsket seg nett så lenge som mulig. Forslag til plan er derfor todelt: Mandag 30. (under arbeidskveld) drar en delegasjon opp til dalen for å fjerne innmatene i brakkene(APer, printere, klientmaskiner, osv.). Tirsdag 31. klokken 09.00 møtes vi direkte i dalen for å rulle sammen begge fiberkabler.

Billettbrakka(6. november)

Telt skal jobbe helt til 7. november med å rydde dalen, de lurte derfor på om de kunne få beholde nett og printer i billettbrakka. Vi kan derfor utsette den siste fiberen til søndag 5. november så det blir litt hyggeligere for de som må jobbe lenge.

Arrangementer i DD

Under hvert arrangement i DD må vi ha 4-5 personer på vakt for å ordne opp i eventuelle problemer som oppstår. Person med daghavendeansvar i bold.

NårHvaHvemKan ikkeDetaljer
2017-10-04 Promenadekonsert paalel,herman, yngvem, oddkk, thomaav, sigvesn, sveinrou
2017-10-09 Oktoberfest oddkk, paal, thomaav, coffie,sigvesn herman, paalel,torp, petso, sveinrou, halvogro
2017-10-10 Future paalel, herman, petso, halvogro sveinrou Ønsker 2 ekstra innslippspunkter
2017-10-12 Highasakite paalel, herman, petso,torp, sigvesn sveinrou, halvogro
2017-10-16 UKA Tech Conf. paalel, petso, torp, sveinrou, sigvesn herman Kablet nett til utvalgte boder RT: #126560
2017-10-19 Lorde herman, alexamar, sveinrou, coffie paalel,torp
2017-10-22 Humorgalla herman, petso, sveinrou?, halvogro torp
2017-10-23 Trønderfest thomaav, oddkk, sveinrou herman, petso,torp
2017-10-25 Martin Garrix paalel, oddkk, thomaav, alexamar,paal, sveirou, sigvesn herman, yngvem, petso, halvogro Ønsker 2 ekstra innslippspunkter

Annet

Forhåpentligvis er vi klare for å teste innslipp. Alle må uansett være med da viktig informasjon gis ut

NårHvaHvemKan ikke
2017-10-02 Evakueringsøvelse Alle

Blogg

Under er fortellinger om noen utvalgte hendelser fra festivalen som var. Det er veldig mye annet som også hadde fortjent en plass på denne siden. Eventuelle spørsmål kan derfor rettes paalel@samfundet.no.

Highasakite(17. februar)

Før slippet ble det gjort testkjøp gjennom uka.no. Siden det ikke hadde blitt gjort noen endringer på kjøpsformen(eller event-appen) lå alt godt ann for billettslipp. Ikke uventet gikk slippet fint.

Vi hadde dog noen pr/design-problemer i tiden frem mot slipp. PR hadde lovet et nytt design til artistens management. I prosessen med å oppdatere designet endte man opp med å knekke forhåndsvisningsfunksjonen forsiden før hadde hatt. Uten forhåndsvisning klarte var det ingen (enkel) måte å dobbeltsjekke hvilket bilde som hadde blitt lastet, etter 3 dager med nedtelling oppdaget vi derfor [https://placekitten.com/200/300 |denne rakkeren] på forsiden av uka.no. Forhåndsvisning ble fikset til neste slipp.

Intronatt (4. april)

I -15 skapte det svært stor misnøye da uka.no skulle redesignes som en del av oppdateringene på den grafiske profilen. Det ble derfor bestemt at uka.no ikke skulle relanseres denne kvelden, men heller inkrementelt oppdateres iløpet av våren. ITKs eneste bekymring var derfor et relativt rolig storsalsslipp (som gikk helt fint). Forhåndsvisning ble fikset til neste slipp.

Trønderfestslipp(1. september)

Postmortem kan leses her.

Teaterslipp(7. september)

Programslipp(10. september)

Oktoberfestslipp

Postmortem kan leses her.

Riggeperioden

Som nevnt fulgte vi Berges plan for nettverk.

Her er et album med bilder snapchaterbruker torvaldl mente fortjente et screenshot.

HER her er et google-album med videoer og bilder. Alle som vil er velkomne til å bidra.

19. september

Vi skulle trekke fiber fra ddsw-distro (hades) til ddsw-billett. Fiberen var for kort, så vi trakk heller til ddsw-velferd. Fiberen ble ødelagt (enten av håndtering eller en gaffeltruck), så vi bare satt igjen med ett enkeltfiber. Derfor må vi senere trekke kobber fra ddsw-velferd til ddsw-billett. Vi lot det stå et AP ved ddsw-distro som Telt kan bruke under arbeid.

Siden fiberen fra -15 ble ødelagt ble vi nødt til å erstatte trekket mellom ddsw-distro og scenen med kobber.

28. september

Første offisielle riggedag! Herman og Sigve ble lagledere for fibertrekk på hhv. sør- og nordsiden av dalen. Operasjonsledelsen hadde, uten å informere ITK, bestemt at det ville være publikumspassasje på sørsiden av billettbrakka, Påle fikk derfor ansvar for å finne en måte å sikre fiberen. Løsningen ble å grave en tynn grøft og bygge et [https://photos.app.goo.gl/BRsIaZL8Q3V0MAMJ3 |lite hus for å beskytte kabelen]. ddsw-billett ble plassert i rack lånt av FK, og link ble opprettet uten problem. 3 APer ble hengt opp i taket.

De resterende trekkene måtte utsettes fordi både Telt og SaSp lå bak tidsskjema, og fordi enkelte brakker fortsatt trengte å bli vasket av ISS før de ble åpnet for ferdsel.

Alt i alt en veldig vellyket dag med itk-øyne! Alle hadde god kontroll over hva vi skulle oppnå og hvordan det skulle utføres, resultatet var at alt gikk etter plan. Overraskelsene servert av andre gjenger ble løst uten større problemer. Både Telt og Vertskapet er godt informert om plassering og risikomomenter knyttet til fiber grunnet god kommunikasjon og god markering.

29. september

Bilder fra dalen: [https://photos.app.goo.gl/9kZBsQ5UyKB6mFkq2 |sørsiden] og [https://photos.app.goo.gl/9bwJzy069voHhJMf1 |nordsiden]

Denne dagen ble også sterkt preget av forsinkelser i arbeidet til de andre gjengene. Både innslippsportalen og scenen skulle vært klart så arbeidet med disse måtte utsettes til senere. Vi bestemte også at det er mest fornuftig at vi venter med trekking av nett til ops-brakka til KSG er ferdige med sitt arbeid. De har mye tungt utstyr som vi ikke regner med er like permanent plassert som de hevder. Fiberen ligger derfor kveilet opp 10 meter fra brakka.

Heldigvis var det ikke bare skuffelser! Vi har fått trukket nett til ddsw-velferd og til punkter i adminbrakka(2. etasje). SaSp-brakka fikk nett, og utstyr som trenger nett har fått punkter. Som vist i [https://photos.app.goo.gl/BRsIaZL8Q3V0MAMJ3 dette ufokuserte bildet] er det også iverksatt tiltak ytterligere tiltak for å merke og sikre fiberen.

Høyskolebrakka er satt opp og funksjonell. Per nå drives den av en 4G-ruter, men planen er å skyte ned fra Trafon.

Av annet utstyr er 2 printere blitt satt opp, 5 klientmaskiner bygd, og 10 odroids klare til å gjøre innslipp.

En produktiv dag med andre ord!

30. september

I dag fikk vi endelig trukket nett til ops-brakka. Vi snakket også med Tom Henrik fra Eventsystemer om at vi skulle gi han PoE-portere til kameraene som skal brukes til å følge med på publikumsflyten i teltet. Vi fikk også hengte ut en del APer.

Trekk til teltet ble utsatt enda en dag.

31. september

Idag fikk vi endelig trukket nett til under scenen og foh! Vi har også fått overraskende mange forespørsler om porter, løsningen ble derfor å sette ut ekstra 2650er i opsbrakka og under scenen. Vi fikk hengt ut enda noen flere APer og ferdigstilt innslippsportalen. Det som gjenstår nå er å rydde i kabler og henge ut flere APer for enda bedre trådløsdekning. Dette vil bli gjort i dagene frem mot Promenadekonserten.

Promenadekonsert(4. oktober)

Dagen begynte med opphenging av 4 APer på scenen. Vi satte også ut klientmaskiner og fikset tilhørende printere. Husk å ha med USB-kabel! Rigget opp til innslipp.

Vi ble informert om at de trengte å kunne sjekke hvilken billettgruppe billetter tilhørte. Dette var med formål å kunne kontrollere at kun personer med sittebillett kunne komme til sitteplassene nermest scenen. Arrangementet hadde uheldigvis feil layout, så billettgruppenavnet vistes ikke på billetten (ikke at dette hadde vært tilstrekkelig for å forsikre oss om at billetten faktisk var i den gruppen). Etter en rask test av innslippsmaskinene fant vi ut at de ikke viser billettgruppe. Etter vi fant ut dette kom Steinar innom og la billettgruppenavnet inn når man scanner billetter. Han oppdaget samtidig at billettsyncen ikke fungerte. Dette ble fikset, og en ny sync ble ferdig rett før innslipp skulle starte. Etter dette gikk hele innslippe uten problemer.

Trønderfest (23. oktober)

Heia, bloggen! Dagen i dag gikk veldig fint, på tross av at det på et tidspunkt døde to innslippsmaskiner. Selv om vi dermed kun hadde åtte av ni sluser åpne, var det likevel ved kroppsvisitering det var kødannelse, og dermed mindre tegn til kø hos oss.

Tidlig i kjøringen viste det seg altså at eMMC-brikkene på to av innslippsmaskinene hadde vondt av typen:

[  285.131981] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900

Vi ble dermed nødt til å ta disse ned for å undersøke. En av disse ble erstattet med en vanlig billiglaptop som hadde dørklienten installert (https://photos.app.goo.gl/MWzlerLz7aIJZVB62). Vi fikk ikke noe liv i noen av boksene med eMMC-brikkene lenger med fsck eller annet, og oddkk testet dermed om det ville hjelpe å flashe et nytt SD-kort istedenfor. Dette gjorde susen, slik at vi fikk opp en av maskinene igjen (trykket var riktignok over på dette tidspunktet - ting gikk helt fint selv med litt brekkasje).

Vi jobbet så i Fjerde med å flashe nytt SD kort til den andre innslippsmaskinen også (den lever nå, men jobber med puppet), slik at vi til Martin Garrix skal kunne stille med ni odroider + laptopen. I tillegg til dette tenker vi å få i gang noen av NUCene fra i fjor i løpet av morgendagen. Disse skal for øvrig ha brukt helt likt environment som vi gjør nå, med unntak av at de vil behøve litt nyere pakker (f.eks. av dørklienten) som den vil få av puppet. Er vi heldige er dette en smal sak.

Til neste år: sørg for å ha nok backupmaskiner i bakhold til ethvert arrangement - i dag var det veldig kjekt å ha en laptop med dørklienten i bakhånd. Ha gjerne en tilgjengelig kriseløsning med gamle NUCer eller slikt sammen med alt annet vi oppholder i DD, sånn om det skulle gå skikkelig galt.

Matrix Garrix og start av nedrigg(25. oktober)

Martin Garrix var en slitsom kjøring for vertskapet og vakter grunnet trøblete publikum. ITK assisterte derfor vertskapet under kjøring. Når konserten nærmet seg slutt begynte vi nedrigg. Før show var over hadde vi blant annet rigget ned innslippsportalen og klientmaskiner, printere, og APer fra backstage og adminbrakkene. Etter publikum var sluppet ut, cirka 23:15 tok vi ned alt av APer og switcher fra scenen og teltet. Til sluttet rullet vi inn fiberen mellom distro og FOH. Vi møtte ingen overraskelser så arbeidet ble ferdig cirka 01:30.

Nedrigg ops-brakka (26. oktober)

På grunn av nedriggen til KSG ble ops-brakka neste stopp. Vi møttes rundt 15:00, og det viste seg å være en del utfordringer knyttet til ops-fiberen. Fibertuppen ble først dratt ut av skogen mens kabelen ble lagt forsiktig i kveil på bakken. Vi måtte også fjerne noe av utstyret til KSG som de hadde satt over fiberen (uten å skade den). Deretter ble resten trukket inn på trommelen, mens tuppen ble overvåkt. Den ferdige trommelen sto i opsbrakka omtrent 17:30.

Siste dag med nedrigg, UKA er offisielt over for ITK (5. november)

Dagen startet med at vi pakket sammen resterende kabler, printere og APer i brakkene. Imellomtiden gikk paalel og halvgro(påtroppende nettverksansvarlig) til hades for å koble ut fiberne. Da dette var gjort var det eneste som gjensto å rulle. paalel og halvgro hadde allerede trukket fiberne forbi de vanskelige partiene og lagt i en 'snake'-form i enden av rettstekket. Resten var lett som en plett: to personer rullet kabelen på trommelen, mens én trakk, og én passet på at kabelen ikke ble vridd. Etter avtale lånte vi så lastebilen til Telt for å frakte utstyr til Trafon og Fjerde. Fiberkveilene ligger nå innerst i kjelleren ved touchskjermene. Utstyret lånt fra Fjerde ble lagt på sin rette plass samtidig som Fjerde fikk et etterlengtet rydd. Ifølge Arne «så Fjerde veldig bra ut.». Vi fikk også dratt ned utstyr fra høyskolebrakka. Siden alt utstyr nå er tilbake erklærer ITK UKA for over! Vi gledes over tre måneder med fri før cirkus-et ruller rundt påny med UKEsjefvalg i februar.

Til neste UKE

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-11-09 23:19 | Revisjon: 62 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger