Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

WPKG-programmer

Vi installerer endel programmer med WPKG. Noen er rimelig rett frem å installere, andre krever mer kos. Hvert program er tenkt logisk ordnet i én XML-fil, i wpkg/packages/program.xml. Noen programmer har flere <package>-definisjoner, men de sorteres i samme fil, for ordens skyld. (Et eksempel er Kerberos for Windows, som både har en <package> for programmet og for instillingene.) Husk at katalogen er versjonskontrollert med bzr.

En av de store fordelene med å drive med programvaredistribusjon på Windows, er at en blir langt mer glad i APT.

Bitene her er utfyllende informasjon til det som står i pakkedefinisjonene. De programmene som er trivielle å installere (bare trenger et flagg for stille installasjon) er ikke dokumentert her.

Adobe Flash Player

Adobe lar deg i sin storsinnethet installere Flash på flere maskiner av gangen, men man må ha sin egen lisens. Heldigvis ser det ut til at vi elegant kan hoppe over lisens-problematikken (som involverer at noen hos Adobe manuelt skal se gjennom søknaden) og laste ned Flash til Internet Explorer og Firefox uten. Installasjonsfilene ser ut til å være MSI-filer med en tynn .exe-wrapper rundt, WPKGs wiki har flotte oppskrifter vi har kokt.

Flash 10-installasjonsfilene klarer fint å avinstallere Flash 9 før de installerer seg selv, til alt overmål uten å støvle.

Adobe Reader

Adobe Reader må ha MSI Transform, MST-fil, for å kunne installeres stille. Prosessen er relativt involvert, men andre har heldigvis gått gjennom mye av smerten først og WPKGs wiki har en gjennomgang. Krever en Windowsinstallasjon og litt tid. Dette er enterprise-saker, så det er på ingen måte lett å gjøre ting. MST-filen vi bruker ble laget med først Adobe Customization Wizard 9, og så flikket på i InstEd, som forklart i nevnte blogg. MST-filen vi bruker kan nok også brukes på eventuelle oppdateringer til Reader 9. Målet med den er å kunne installere Reader uten å trykke noe, med alskens automagiske programmer for oppdateringer, besøk på websider, reklame for Acrobat og en rekke andre irriterende ting skrudd av.

Vi ønsker å ta vare på en MST-fil heller enn å redigere MSI-filer - det gjør at vi kan bruke samme MST-fil på seinere oppdateringer uten å måtte åpne og redigere MSI-filene.

Microsoft Office 2003 og Proofing Tools 2003

Office og Proofing Tools må ha MST-filer. Dette er enda mer enterprise enn Adobe Reader, og trenger også MST-filer. MST-filene kan lages med Office 2003 Deployment Planning Tools(!), Custom Installation Wizard, Office 2003 Policy Template, OPA og sikkert en rekke andre måter. Dette er komplekse greier, og jeg (Berge) husker ikke hvordan jeg gjorde det sist. MST-filene som ble resultatet fungerer, dog d-: Heldigvis er det i stor grad googlebart og kokbart fra WPKG-wikien.

Mozilla Firefox

Firefox installerer seg pent på egenhånd med eget flagg for stille installasjon, men vi har noen lokale instillinger for GSSAPI-støtte og noen småting. Derfor har vi en egen WPKG-pakke, firefox-prefs, som kopierer inn en all.js-fil globalt på systemet med disse instillingene. Merk at Firefox overskriver denne filen ved oppgraderinger, så da må revision-tallet for firefox-prefs-pakken økes, slik at den kopieres over på nytt.

Vi har i utgangspunktet følgende fire endringer i all.js (hvorav den første er et tillegg):


// Disable automated updates (we do this with WPKG)
pref("app.update.enabled", false);
// Setup Kerberos SSO
pref("network.auth.use-sspi", false);
pref("network.negotiate-auth.trusted-uris", "https://,samfundet.no,uka.no");
pref("network.negotiate-auth.delegation-uris", "https://,samfundet.no,uka.no");

Mozilla Thunderbird

Thunderbird installerer seg på samme måte som Firefox. I tillegg til standard installasjon har vi én utvidelse installert for systemet, Reply to list. Fine knappen.

Dertil kopierer pakken thunderbird-prefs over konfigurasjonsfiler som gjør standardoppsettet til Thunderbird (altså for brukere som ikke har startet Thunderbird før) endel sakligere: Profilen setter opp IMAP og SMTP mot cassarossa autentisert med GSSAPI, lister mappene til brukeren, slår på tråding og oppfordrer til bedre sitering (plasserer markøren nedenfor svaret i stedet for ovenfor). For å fylle ut brukerens fulle navn i From-feltet kjører Windows en liten VBScript-snutt fra \\samba.samfundet.no\netlogon\login.bat, som lagres i %FULLNAME%. Merk at revisjonsnummeret på denne pakken må inkrementeres når Thunderbird oppgraderes, siden oppdateringer overskriver instillingene.

VLC

VLC bruker et ondt hack for å jobbe rundt en bug som oppstår når man skal oppgradere - da spør VLC-installasjonen uansett om man ønsker å overskrive den gamle (eller inneværende) utgave. I stedet har vi to batchskript som sørger for å først avinstallere VLC og så installere den igjen. Kokt og småforandret for våre formål.

cdpd

Vi kjører et program kalt cdpd, som snakker LLDP på Windowsmaskinene. Det er en hacket utgave av cdpd som bygger for 32-bit Windows (uten cygwin) og kjører som en service.

Lenker: Start, lldp

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-10-13 13:21 | Revisjon: 18 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger