WeeChat

WeeChat er en IRC-klient med et drøss av utvidelsesmuligheter.

Oppsett

For å starte WeeChat, skriv weechat på kommandolinjen og trykk enter.

Om det er første gang du starter WeeChat, må du legge til OFTC som server:

/server add OFTC irc.oftc.net

Koble deg så til OFTC.

/connect OFTC

Om alt gikk fint, kan du nå koble deg til de kanalene du vil med følgende syntaks:

/join #kanalnavn passord

Eksempler på kanaler er #itk, #samfundet og #ark. Førstnevnte er passordbeskyttet – du finner det på det vanlige stedet.

Ordet «aktive» brukes til å tagge, vel, de aktive i ITK, så sørg for å be WeeChat om å markere det:

/set weechat.look.highlight aktive (eventuelt andre ord splittes med komma)

Avslutt med /save for å være sikker på at WeeChat skriver konfigurasjonen til fil.

Kjekke, men ikke essensielle innstillinger

I WeeChat setter man innstillinger ved hjelp av kommandoen /set innstilling verdi. Kommandoen /fset gir deg en buffer med alle tilgjengelige innstillinger.

Se også

Lenker: Start, hverdagsconfig, irc

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-09-01 22:32 | Revisjon: 10 (historie, blame) | Totalt: 1815 kB | Rediger