Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

WiMP på Samfundet

WiMP er ikke lenger i bruk på Samfundet, og denne dokumentasjonen er dermed utdatert

Det ble bestemt at Samfundet skulle innføre WiMP på musikkmaskiner vinteren 2012.

Dependencies:

Både Adobe Air og WiMP har vi nå pakker for. Se under for hvordan man lager slike.

Adobe Air

Adobe Air er ikke støttet på 64-bit maskiner og vi har derfor lagd vår egen pakke ved:

$ mkdir tmp
$ dpkg-deb -x adobeair.deb tmp
$ dpkg-deb --control adobeair.deb tmp/DEBIAN
$ sed -i "s/i386/amd64/" tmp/DEBIAN/control
$ sed -i "s/^\(Depends:.*\)$/\1, ia32-libs, lib32asound2, lib32gcc1, lib32ncurses5, lib32stdc++6, lib32z1, libc6, libc6-i386, lib32nss-mdns, ia32-libs-gtk/" tmp/DEBIAN/control
$ dpkg -b tmp adobeair_2.6-1_amd64.deb

Husk å gi filen et fornuftig navn, $pakkenavn_$versjon_$arch.deb

Adobe Air er også lagd til i puppet under ensured, og skal dermed ikke fjernes ved pkgsync.

WiMP

Først, last ned og installér WiMP på en maskin som har Adobe Air. Finn url til nyeste versjon her: https://wimp.no/wweb/about/pc_mac/

ssh -X root@<musikk-maskin>
apt-get install dpkg-repack
wget $url -O ~/wimp.air
cd /opt/Adobe\ AIR/Versions/1.0/
./Adobe\ Air\ Application\ Installer ~/wimp.air

Plog gjennom den grafiske installasjonen.

Dette lager filer på systemet ditt som om WiMP ble installert gjennom dpkg. Disse filene kan vi pakke ned igjen til en pakke. Dersom du pakker for samme versjon av WiMP én gang til, sleng gjerne inn en -2 bak på versjonsnummeret (i DEBIAN/control)

PKG=$( basename /var/lib/dpkg/info/*wimp*.list .list )
dpkg-repack --arch=all --generate $PKG
cd dpkg-repack-*
sed -i -e "s/$PKG/wimp/g" DEBIAN/control
dpkg-deb -b . "wimp_`sed -nre 's,Version: (.*),\1,p' DEBIAN/control`_all.deb"

Til slutt legger du denne pakken til i vårt Debian-speil, som beskrevet i noden DebianSpeil.

Oppdatering

Av og til krever WiMP å oppdateres for å starte. Det vil da komme opp en boks som ber deg oppdatere, men denne funker ikke. For å oppdatere må du derfor gå gjennom stegene ovenfor på en maskin for å lage en ny pakke (det holder med stegene for WiMP), og erstatte den gamle i Debian-speilet. Deretter kan du oppdatere de resterende maskinene med apt. Om installasjonen feiler med "error #1"; prøv å fjerne WiMP med apt først.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-11-23 12:39 | Revisjon: 22 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger