Billig, generelt

Billig er Samfundets egenutviklede billettsystem, påbegynt seint 2005 og utviklet utover våren 2006. Systemet er utviklet av LIM-web og ITK i samarbeid, med LIM-info, KLST og LØK aktivt inne på kravspec-siden. Billig2.0 er en UKEutvidelse utviklet våren og sommeren '07.

Hva navnet står for vites ikke; «Billig» klinger fint og har assosiasjoner til «billett», og både «billett-integrasjons-greie» og «billett-Internett-greie» er blitt foreslått som backronymer. For sikkerhets skyld har man lagt på «enterprise» på slutten slik at systemet som helhet heter «Billig Enterprise», med «Billig Backoffice» (administrasjonsdelen) og «Billig Express» (billettselgerdelen) som underdeler. I dagligtale kalles systemet kun med fornavn. :-)

Overordnede mål

Billig har som mål fra Samfundets side å

Det er masse funksjonalitet Billig ikke støtter – man har rett og slett valgt dem bort (for kortere eller lengre tid) for å få et ferdig system innen deadline. Det er f.eks. verdt å merke seg at Billig kun er designet for arrangementsbilletter (dvs. i praksis konserter) – inslipp på huset selges også gjennom billig.

Betaling

For å ta imot betaling på internett, er vi avhengig av å kunne ta imot VISA og/eller MasterCard. Vi bruker et betalings-API fra Swedbank Pay (redirect-modellen), som sender brukeren videre til innløseren Swebank, som tar imot kortdata og gjennomfører de betalingstransaksjonene. Før oktober 2022 håndterte vi kortdata selv (direkt-modellen). All håndtering av kortdata og kommunikasjon med betaligns-APIet på vår ende skjedde da på serveren okkupasjon.

Grunnleggende prinsipper

For mer informasjon om datastrukturen, se Billig database.

Billig er bygget på en relativt nøyaktig modell av Samfundets og delvis UKAs billettstruktur: Man har en serie arrangementer, med et navn og en gitt dato. Hver av disse har en eller flere billettgrupper, med et gitt maksimalantall (f.eks. «tusen ståplasser»). Hver av billettgruppene har en eller flere prisgruppper, hver med en gitt pris og evt. begrensninger på hvem som kan kjøpe dem (f.eks. «medlem» og «ikke-medlem»). (Merk at foreløpig er det bare Revyen som bruker mer enn én billettgruppe.)

Billetter

Man har i hovedsak to måter å representere billetter på: På papir og på medlemskort.

Papirbilletter er det folk normalt sett ville forbundet med «en billett» – man har en papirlapp som man leverer i døren når man vil inn. Papirbilletter kan man enten få kjøpt på et av Samfundets utsalgssteder (som f.eks. Kontrollkontoret eller Stripa; se Billig web), eller på www.samfundet.no (se Billig frontend-API). I det førstnevnte tilfellet skrives den ut på spesielle billettskrivere (se Billig utskrift); i det sistnevnte skrives den ut av kjøperen selv på et eller flere vanlige A4-ark.

Alle papirbilletter har en unik numerisk ID i databasen, som står i en strekkode på billetten sammen med en sikkerhetskode. Sikkerhetskoden er en femsifret HMAC-kode det antageligvis vil være svært vanskelig å forfalske, selv for en erfaren kryptograf – med andre ord er det neppe der angrepene kommer til å komme. All inngang registreres i databasen, slik at det ikke vil hjelpe å skrive ut en billett flere ganger.

Merk at ikke er veldig vanskelig å forfalske fysiske billetter, hverken på den ene eller andre måten – sikkerheten ligger primært i at det er vanskelig å generere gyldige sikkerhetskoder eller bruke samme billett flere ganger.

Grensesnitt

Billig består, foruten databasen og annen sentral kontroll-logikk, av en del grensesnitt, som er tiltenkt tildels forskjellige brukerklasser. Disse er:

Lenker: Start, billig, billig database, billig dave, billig rapport

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-10-15 14:46 | Revisjon: 14 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger