Matsys og vaktsys

Maktsys er to applikasjoner på innsida. UKA bruker disse applikasjonene for å planlegge vakter og forpleining.

Du finner de i <path_til_innsida>/innsida/app/innsida/{foodmanager, shiftmanager}

Databasediagram

Databasediagram for maktsys

Prioritering frem mot midten av juni ref møte 23-03-2021

Fokuset er at forpleining kan bruke mindre tid på Maktsys

1. Allergier

Allergier er litt kaos nå. Fritekst gjør at folk bruker det istedet for selectoren og eksporten blir veldig kaotisk. Løsning Forpleiningen lager en liste med allergier, hvis man har andre allergier må man kontakte forpleiningen. Muligens kan da forpleiningen legge det inn på brukeren. Det er også mulig at eksporten blir feil når folk bytter vakter(ubekreftet)

2. Aggregering

Eksporten er egentlig litt for lite til hjelp. Det skulle gjerne hatt aggregerte tall; antall middager, antall brødmat, antall middager med allergi x, antall brødmat med allergi y etc. Eksporten kunne også gjerne vært listet etter vaktstart.

3. Powertools

I liten skala funker godkjenning/underkjenning godt, men når man må godkjenne 100 stykk tar det alt for lang tid. Matvalg burde defaulte til riktig mattype utifra visse kritier og det hadde vært nice og bare godkjenne alle. Fra "Problemer med Maktsys": Det er ikke per dags dato mulig å velge andre mattyper enn de som kravene bestemmer, selv om dette er en dropdown på matgodkjenningsmenyen, Maktsys vil alltid gå etter kravene uansett.". Dette burde bekreftes eller avkreftes.

Problemer med Maktsys

I UKA-19 opplevde vi en del problemer med Maktsys. Disse oppsto hovedsakelig for administratorer, vi har ikke opplevd klager fra bruekere enda. Vi opplevde følgende problemer

Ting som burde fikses(hentet fra eldre node)

Input fra velferdssjef 2019 (2020-08-21) (altså kun tilbakemelding, ikke nødvendigvis ting som burde implementeres)

Legge til brukere som skiftledere

En vanlig oppgave som dukker opp like før UKA starter er å legge til brukere som skiftledere. Den enkleste måten er nok å gjøre det gjennom django-shellen til innsida, men du kan også gjøre det rett i mdb2.

Legge til en bruker, typisk en nestleder som skiftleder i alle grupper. På cirkus;

$ cd /var/www/uka.no/innsida/
$ source venv/bin/activate
$ python manage.py shell
$ from innsida.authentication.models import User, Group
$ u = User.objects.get(username="brukernavn")
$ g = Group.objects.all()
$ for i in g:
$ ... i.shiftmanagers.add(u)
$ u.flush_shift_admin_cache()

La en bruker godkjenne mat

$ cd /var/www/uka.no/innsida/
$ source venv/bin/activate
$ python manage.py shell
$ from innsida.authentication.models import User
$ u = User.objects.get(username="brukernavn")
$ u.approves_foodrequests = True
$ u.save()

Lenker: Start, innsida todo, til nye itkere, uka-no

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-03-23 15:42 | Revisjon: 11 (historie, blame) | Totalt: 1740 kB | Rediger