Matsys og vaktsys

Maktsys er to applikasjoner på innsida. UKA bruker disse applikasjonene for å planlegge vakter og forpleining.

Du finner de i <path_til_innsida>/innsida/app/innsida/{foodmanager, shiftmanager}

Databasediagram

Databasediagram for maktsys

Problemer med Maktsys

I UKA-19 opplevde vi en del problemer med Maktsys. Disse oppsto hovedsakelig for administratorer, vi har ikke opplevd klager fra bruekere enda. Vi opplevde følgende problemer

Ting som burde fikses(hentet fra eldre node)

Input fra velferdssjef 2019 (2020-08-21) (altså kun tilbakemelding, ikke nødvendigvis ting som burde implementeres)

Legge til brukere som skiftledere

En vanlig oppgave som dukker opp like før UKA starter er å legge til brukere som skiftledere. Den enkleste måten er nok å gjøre det gjennom django-shellen til innsida, men du kan også gjøre det rett i mdb2.

Legge til en bruker, typisk en nestleder som skiftleder i alle grupper. På cirkus;

$ cd /var/www/uka.no/innsida/
$ source venv/bin/activate
$ python manage.py shell
$ from innsida.authentication.models import User, Group
$ u = User.objects.get(username="brukernavn")
$ g = Group.objects.all()
$ for i in g:
$ ... i.shiftmanagers.add(u)

La en bruker godkjenne mat

$ cd /var/www/uka.no/innsida/
$ source venv/bin/activate
$ python manage.py shell
$ from innsida.authentication.models import User
$ u = User.objects.get(username="brukernavn")
$ u.approves_foodrequests = True
$ u.save()

Lenker: Start, innsida todo, til nye itkere, uka-no

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-11-19 21:39 | Revisjon: 8 (historie, blame) | Totalt: 1698 kB | Rediger