PST

PST kjører på https://pst.samfundet.no og viser tilstanden til svitsjene vi styrer samt tilkoblede klienter. Systemet henter all informasjonen om tilstanden til nettet ved å spørre svitsjene via SNMP. I skrivende stund tar vi ikke vare på historiske data.

Legge inn eller fjerne nye svitsjer

Dette gjøres rett i device-tabellen i databasen pst, feltene hostname og community må være satt, resten vil bli hentet inn automagisk.

For å fjerne en svitsj setter du rett og slett feltet active til false.

Oppsett

Innsamlingskode og webfjes kjører på cirkus. Innsamlingen er satt opp i /etc/cron.d/pst og kjører hvert femte minutt. Ved hver innsamling vil koden sjekke og oppdatere porter samt observerte klienter. ARP data hentes fra forwarding tabelene til alle enhetene. Koden ligger i felles/git/pst for oppsett at repoet mtp commit hooks osv se git-repo.

Videre planer

Historisk...

PST er et forslag til hvordan vi kan gjøre overvåking av svitsjer, porter og klienter på Samfundet-nettet når vi etterhvert går bort fra NAV levert av NTNU IT. Systemet vil hente inn informasjon fra alle svitsjene våre via SNMP-kall fra en cronjobb.

Hva skal dette løse / kunne svare på?

Data som skal lagres

Vi ser for oss at følgende informasjon skal lagres

Switch

Data Kilde
Hostname/IP manuelt lagt inn av admin
Name sysName
Description entPhysicalDescr
Serial entPhysicalSerialNum
Software entPhysicalSoftwareRev
Firmware entPhysicalFirmwareRev

Port

Data Kilde
FK til switch
Index ifIndex fra ifTable
Navn ifAlias fra ifXtable
Status ifOperStatus fra ifTable (Kjøre dette live istedet?)
VLAN dot1qVlanStaticEgressPorts via dot1dBasePortTable
Notat manuelt vedlikeholdt tekst felt, feks infoen i Anette-noden

VLAN

Data Kilde
VLAN dot1qVlanIndex
Navn dot1qVlanStaticName

Kan enten aggregeres fra alle svitsjer, eller vi kan bruke Merete som autorativ kilde, evt manuelt vedlikeholde tabellen.

Device

Data Kilde
FK til port dot1dTpFdbPort via dot1dBasePortTable
MAC dot1dTpFdbAddress
IP ipNetToMediaNetAddress og ipNetToPhysicalNetAddress på L3 device
Start default NOW()
Slutt default infinity

Når man finner et ARP-innslag slår man opp om vi har et aktivt innslag for den porten. Finner man dette skjer én av to ting: 1) det er samme port som vi så dette ARP innslaget på sist og ingenting gjøres, 2) det er en annen port og vi setter slutt på det gamle ARP-innslaget og lager et nytt ARP-innslag for nye porten. Om ARP innslaget ikke finnes legger vi det inn.

Det er bevisst valgt å ikke ta vare på for mye data her. Trenger man mer info må modellen utvides til å gjøre dette på fornuftig vis, så kan man hente lldpRemTable

Panel

Data Kilde
Navn Lagt inn av admin

Physical Port

Data Kilde
Portnr Fysisk port i panelet
Panelid FK til panel
Description Kor går punktet fysisk
Port FK til port, som òg gir device

Planen bak Panel og Physical Port er å lage et grensesnitt for å enkelt kunne oppdatere telematikkskapet (som då skal kunne erstatte anette-noden).

Kode

Jeg (adamcik) har bittelitt kode på plass som kobler seg på en svitsj+router, henter alle denne infoen og dytter det til STDOUT. Neste steg vil være å finne en fornuftig modell for å få lagret det vi vil ha av historiske data, for og så hive opp et webfjes på https://pst.samfundet.no (à la https://wpkg.samfundet.no)

Lenker: Start, kurs, nettverk, til nye itkere

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-10-29 15:09 | Revisjon: 22 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger