µFS Microfinance System

µFS er et barøkonomisystem utviklet av adamcik og jodal i Python-rammeverket Django. µFS er foreløpig ikke dokumentert i wikien, men det finnes allikevel noe dokumentasjon.

Kildekode

Kildekoden finnes i Githttps://github.com/itkinside/ufs/.

Epostliste

itk-ufs@samfundet.no brukes hovedsakelig til å sende kræsjrapporter til utviklerne, men kommentarer til brukerdokumentasjonen er hjertelig velkommen.

Utviklerdokumentasjon

For utviklerdokumentasjon, se https://github.com/itkinside/ufs/tree/master/docs.

For utvikling på cirkus, se uFS, hvordan utvikle.

Brukerdokumentasjon

TODO

Se ufs-todo.

Teknisk

Legge til ny gjeng i uFS

  1. Logg inn på https://ufs.samfundet.no/admin/. En må være superuser i Django. Det kan fikses rett i databasenen for din brukar. Hint: is_staff og is_superuser i =auth_user=-tabellen.
  2. Legg til gitt gjeng, med deg selv som admin i webgrensesnittet.
  3. su til bruker ufs-httpd
  4. Kjør følgjande i =/home/cassarossa/itk/ufs-web/itkufs/ =(denne prepopulerer alle brukarane i uFS):
for a in $(getent group <gjeng> | cut -d: -f4 | sed 's/,/ /g');
do
   ./manage.py createuser -g <gjeng> -u $a;
done
  1. Etter at denne er kjørt er det bare å legge barsjef til som admin, og deretter fjerne seg selv.
  2. Til slutt; legg inn gjengen inn i et ACL-tre nær deg.

Rulle ut ny versjon av uFS

For å rulle ut siste versjon fra master-branchen på GitHub til https://ufs.samfundet.no:

  1. Logg inn på cirkus.
  2. Kjør /home/cassarossa/itk/ufs-web/update

Dette scriptet tar hånd om det meste, inkludert statiske filer, databasemigreringer, og reloading av uWSGI.

Lenker: Start, til nye itkere, ufs-todo

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2024-01-08 13:03 | Revisjon: 18 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger