µFS Microfinance System

µFS er et barøkonomisystem utviklet av adamcik og jodal i Python-rammeverket Django. µFS er foreløpig ikke dokumentert i wikien, men det finnes allikevel noe dokumentasjon.

Kildekode

Kildekoden finnes i Githttps://github.com/itkinside/ufs/.

Epostliste

itk-ufs@samfundet.no brukes hovedsakelig for commit-epost, men kommentarer til brukerdokumentasjonen er hjertelig velkommen.

Utviklerdokumentasjon

For utviklerdokumentasjon, se docs/ i kildekodetreet.

Brukerdokumentasjon

TODO

Se ufs-todo.

Teknisk

Legge til ny gjeng i uFS:

Uncomment Backoffice = True i settings/local.py
cassarossa$ touch wsgi/prod.py
for a in $(getent group <gjeng> | cut -d: -f4 | sed 's/,/ /g');
do
   ./manage.py createuser -g <gjeng> -u $a;
done

Lenker: Start, ufs-todo

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2014-01-23 20:53 | Revisjon: 13 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger