UKA 15

Logg, oversikt, erfaringsskriv fra UKA-15.

Internett

Fiber fra Anette på par 1 som siden uka-13. Arne og Maren var oppe i Dødens Dal og testet at det gikk lys gjennom glasset etter at noen drev å gravde mistenkelig nære kabelen vår i DD.

Nettverk

https://docs.google.com/drawings/d/1Y6HFLW0g_etjS0ml2xbwDXTF1hB7tJoMcsSUudMnprg/edit?usp=sharing

Intronatt (2015-04-09)

Ny nettside ble sluppet kl. 12.00 dagen etter intronatt. Nettsiden bruker samme backend som UKA-13 sin nettside, men har fått nye templater og ny grafikk. Selve byttet ble gjennomført med å peke varnish på en uwsgi instans med den nye nettsiden på. Nettsiden ble sluppet uten billettsalg gjennom uka.no, dette fordi avtale med swedbank ikke var helt ferdigstilt. Derfor blir billettene solgt gjennom samfundet.no. Grunnen til at avtalen ikke er ferdigstilt er fordi man ikke hadde sendt inn søknad til swedbank tidlig nok. Søknaden ble sendt inn 2015-03-10, søknaden ble sendt inn så sent fordi Grafikken ikke var ferdige med å designe nettsidene før da. UKST har vært informert hele veien både om prosessen og risikoen med å sende i søknaden så sent, det var også de som valgte å sette fristen til Grafikken såpass sent.

Vi fikk også vite om at det skulle slippes en artist med billettsalg tre dager før intronatt, dette var utrolig lite greit, og bør aldri skje igjen. Vi har avklart tydelig med UKST for mange måneder siden at all nødvendig informasjon skal ligge i billig minst en uke i forveien. IT-sjef har signalisert tydelig opp mot UKST at dette har vært utrolig lite greit, foreløpig respons har vært «Hehe, sorry ass».

Første salg gjennom nye UKA.no (2015-04-25)

I dag gikk omsider alle avtaler i boks med Swedbank og PayEx, og PayEx begynte å peke på Swedbank istedenfor Elavon. Første billettsalg ble gjennomført kort tid etterpå til arrangementet «ITK testarrangement». UKST ble informert om at vi var klare, og det ble bestemt at man skulle gå videre med planene om Trønderfestslipp mandag 27. april.

Trønderfestslipp (2015-04-27)

I dag ble billettene til Trønderfest sluppet. Vi hadde fått informasjon om slippet i god tid i forveien denne gangen, så ting har bedret seg på den fronten. Men det var fortsatt noen småting som var veldig i siste liten. «Dørene åpner»-tidspunkt ble ikke klart før dagen i forveien, og slippfilmen ble ikke lastet opp på vimeo før en halvtime i forveien fordi det ble oppdaget feilinformasjon i den opprinnelige videoen.

Hva gjelder den driftsmessige biten av UKA.no, så gikk ting veldig fint. Cirkus merket ikke lasten i nevneverdig grad, og det er bare såvidt mulig å se lasten i muningrafene. Nettsiden så altså ut til å håndtere lasten fint. Det er blitt påpekt litt småplukk på kjøpsformen, slik som feil datoformat osv. Disse feilene blir sett på og ordnet fortløpende.

Under slippet ble det oppdaget noen feil med timeout-payex.pl som gjorde at noen få ordre gikk i stå. Les mer om dette i Berge sin epost til -intern. Oppmøtte i Fjerde under slippet var Katrine, Edgar og Arne.

Rigging i DD (24-09-2015) (5 dager til UKA)

I dag ble det gått i gang med å trekke internett og sette opp utstyr til de ulike brakkene. Fiber ble trukket fra Hades til Velferdsbrakka, men kunne ikke kobles opp fordi brakka stod feil vei. Fiberen skulle egentlig gå mellom hades og billettbrakka, men den manglet noen meter. Til neste år bør se på å kjøpe ny fiber som er 350m lang, slik at vi kan trekke den hvor enn i dalen vi vil. Fiberen ut av dalen var patchet opp på gammel fiber mellom NTNU og Samfundet, så linken var for dårlig til å brukes. Vi patcher om kabelen på Gløs i morgen til å bruke ny fiber. Ingen svitsjer ble satt opp fordi det manglet strøm, men det meste av infrastrukurkabler er trukket, med unntak av fra Front of House til OPS-brakka, som skal fullføre tokenring-nettverket. I teltet var ikke scenen ferdigbygget, så APer og kabeltrekk der er heller ikke fullført.

Det ble bygget "rack" til svitsjer av kapp og plank.

På søndag fullføres kabeltrekk og APer henges opp.

Rigging i DD (27-09-2015) (3 dager til UKA)

Vi satte opp to svitsjer under scenen, vi fikk ikke ha de oppå scenen, scenetekniske mente det ble for risky. Vi la masse ethernettkabler, 8 stk fra scenen til FOH – de fikk vi legge i kabelgaten på bakken! o/ 6 av 8 går fra POE-svitsjen under scenen og til 6 AP-er som er hengt opp i toppen av FOH (flink edgar!).

Vi la også kabel fra OPS til FOH, denne fikk vi legge via øl-slangen, bak ølteltet og luftstrekk inne i teltet.

Kabler fra hades og inn under scenen ble også lagt. Heller ikke i år fikk vi kabelgater over veien på baksiden av teltet, så vi lagde en provisorisk grav som vi spadde ned kabelene i.

Arne dealet med KSG og tryllet frem burgere.

Evakøvelse (28-09-2015)

Hang opp strøm i innslippsportalen.

Noe om odroids?

Vi slet en masse med IPv6 i forkant av testinnslippet til UKA. Innslippsmaskinene våre får bare IPv6adresser av puppet og derfor var det ingen virk i forkant av øvelsen. De nye 2960x-ene viser seg å inneholde en (trolig FHS-)bug i softwaren sin (15.2(2r)E1) som hindrer den å switch-e IPv6 pakker videre. Vi nedgraderte 15.0, også ble det fin virk. Vi fikk gjennomført innslipp med to innslippsmaskiner som var syncet på samfundet(?).

Mye omterminering. Kabel fra switch under scenen (trondheimsnatt) til switch under FOH (middag) virker ikke (kabeltesteren klager over "NON-PARALLEL"). Alt har blitt omterminert og kabelen har blitt fulgt for å verifisere at den faktisk beveger seg som vi tror. Nåværende hovedmistenkt er ghettoskjøten under scenen, i morgen skal vi trippelsjekke at den er riktig koblet (edgarmv melder at fargekodingen i disse boksene ikke alltid stemmer, vi krysser fingrene for at dette er problemet). Dumt at vi ikke fikk jobbet under evavøkelse, mye tid som gikk med til å se på UKA ha stein-saks-papir-konkurranse. Arne dealet med KSG og tryllet frem pølser.

Rigging i DD (29-09-2015) (1 dager til UKA)

Det var et knippe med ITKere i dalen i dag. Nettverket i innslippsportalen hadde lite virk i seg, da kablene mellom portalen og switchen ikke hadde noe virk i seg. Etter en del feilsøking, viste det seg at de som hadde terminert kablene ikke hadde trykket RJ45-tangene ordentlig inn, slik at pluggene ikke fikk kontakt med lederene. Man gikk over kablene i innslippsportalen med denne nye kunnskapen, og det ble virk i alle kablene. Man brukte resten av dagen til å gå over kablene som går mellom switcher. Alle switcher kom online. Strekket mellom FOH og ops er fortsatt ikke fungerende, kabelen er 97m, og man mistenker at det blir i lengste laget med tanke på at kabelen ligger ubeskyttet utendørs. Til UKA-17 bør man se på alternative løsninger for dette strekket (fiber?, trådløslink?).

Det kan også nevnes at OPS fikk printer i dag fra oss. De ble meget fornøyde, men ville gjerne hatt den tidligere. Denne er bare tilgjengelig på USB etter ønske fra OPS-folkene. Husk også til UKA-17 at OPS skal ha en printer. Vi fikk ikke hengt opp APer i sceneriggen i dag fordi det var lydprøver med et samlet symforch + TKS + TSS på scenen. Disse må nok vente til etter promenadekonserten.

Det kan også nevnes at vi har gått tom for både kabel og RJ45-plugger. Folk dro på biltemaene i byen, og tømte dem for RJ45-plugger. Det ble bestemt at kabel var for dyrt på biltema, og at man heller bestiller fra elektroskandia. Vi hadde med oss to ruller med dobbel cat5e til dalen, altså 2000m cat5e. På forhånd ble det grovt til at vi kom til å bruke rundt 1700m. Vi hadde også med oss 250 RJ45-plugger til dalen. Alle disse er brukt, det er har gått med veldig mange til feilterminering som man har vært nødt til å reterminere.

Hva gjelder odroids, så ble disse tilsynelatende fullt ut fungerende i dag. I skrivende stund sitter vi og installerer dem. Vi har manglet overganger fra HDMI til VGA. Disse fikk vi først i posten i dag. Magnetkortlesere er forventet på plass fra Dustin i morgen. Odroidsene burde vært klare tidligere, da det ikke er helt optimalt å være ute så sent med så sentrale komponenter. Det er også veldig på kanten at vi ikke har hatt overganger og magnetkortlesere på plass før. JIT.

Promenadekonsert (30-09-2015)

Alle strekkodeleserene vi mottok samme dag virket ikke med innslippsmaskinene ut av boksen. Vi berget derfor alle magnetkortleserene fra Huset og vi fikk utstyret fem sluser, akkurat det samme antallet sluser som billett hadde mannskap til. Vi fikk ikke festet strekkodeleserene, dette bør/må gjøres til neste innslipp.

Vi hadde en del problemer med magnetkortleserene i de nye odroid-ene. Dette ble fikset mot slutten av innslippet. Se «Erfaringer fra Promenadekonsert-innslipp i Dødens dal» i itk-intern fra Berge for mer detaljer.

Det som definitivt tar mest tid ved innslippet er mennesker som skal finne frem medlemskortene sine. Vi burde være burde kanskje få UKEmenneskene til å sette opp noe skilter – eller få de som visiterer til å gi beskjed om å finne frem medlemskort.

Vi gikk tom for kvitteringsprinterpapir(!).

ITK-jakkene virket bra, takk til UKA. (-:

The Prodigy (07-10-2015)

I dag var odroidene teite på flere forskjellige måter. billig22 begynte kl. 16:30 å klage på at den hadde full disk. Det viste seg at postgres-loggen ble spammet nok til at harddisken fylte seg opp (mer om dette senere). Videre gikk klokken fullstendig feil, noe som førte til at maskinen ikke klarte å kommunisere med serveren for å hente databasen. Dette ble løst med service ntp stop, ntpdate ntp.samfundet.no, service ntp start.

Halvveis i debuggingen av billig22 gikk hades ned, og vi sto dermed uten nett. Dette viste seg å skyldes en sikring som hadde gått i strømskapet til hades, forårsaket av jordfeil hos noen andre som bruker samme skap. Så fort strømmen var gjenopprettet bootet hades raskt og nettet fungerte igjen.

Etter å ha fått fikset klokken sin slet billig22 fortsatt med at harddisken var full. Først kjørte vi apt-get clean, som frigjorde nok plass til å reinstallere billig-doorsql for å få droppet og gjenskapt databasen:

systemctl stop billig-doorclient

apt-get install –reinstall billig-doorsql

systemctl start billig-doorclient

Deretter slettet vi postgres-loggen i /var/log/postgres og rebootet (fordi vi ikke klarte å få postgres til å gi slipp på filen). Det viste seg at vi fortsatt ikke hadde fått løst problemet med at:

ERROR: duplicate key value violates unique constraint "ticket_pkey"

DETAIL: Key (ticket)=(tall her) already exists.

STATEMENT: INSERT INTO ticket (ticket,event,card,price_group,invalidated,migrated) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,false)

ble spammet, og at dette problemet eksisterte på samtlige innslippsmaskiner. Vi måtte derfor stenge en og en innslippssluse og gjenta hele prosedyren over på den aktuelle maskinen. Da frigjorde vi nok diskplass til å overleve innslippet (loggene fyltes omtrent 300mb/timen).

Switcher under scenen (10-10-2015)

Idag ga torvald og paale svitsjene under scenen permanent strøm. Det ser de ut til å like godt. Siden dagen var så fin skal tidligerenevnte nå se en film i Fjerde sammen med edgarmv.

FMX-Show (2015-10-11)

Full disk-problemet fra Prodigy fortsetter, men vi er proaktive, og sletter logger og rebooter før det blir et faktisk problem.

Billettprinterne vil ikke leke. De spytter ut billetter uten å stoppe. Etter mye testing og fikling, får vi de faktisk til å virke som de skal. Men det er usikkert hva det var som faktisk hjalp. LTS-recalibration ble kjørt, og print-speed ble satt til 3. Men begge er ting som også ble testet mens det ikke virket.

Det var to show denne dagen. Et tidlig innslipp, og et sent innslipp. Vi brukte fem innslippsmaskiner, og de virket som de skulle ved første innslipp. En time før alt skulle være klart til andre innslipp virket de fortsatt, men når klar-tiden kom, var det to nettverksplugger som ikke virket. Den ene kom seg etter å ha fått låne pluggen til nabomaskinen (som var ledig, siden vi ikke brukte naboslusen). Den andre innslippsmaskinen var mindre samarbeidsvillig, men etter litt massering og fikling kom den seg. Teorien er at fuktighet var årsaken, eventuelt dårlige plugger. Det er mulig en reterminering vil virke, men de bør nok også beskyttes mot vær og vind (les: vann).

Nedrigg (26-10-2015)

UKA er over, så i dag gikk fem lettbeinte ITKere opp til Dalen under arbeidskveld for å pakke den ned. Alt av APer og switcher ble hentet ut fra brakker, trær, festlokaler og andre artige lokaler. Man klarte å finne fram til alt av APer og switcher, men man burde nok i en perfekt verden ha skrevet ned lokasjon på alt utstyr da man rigget opp. Man har tatt vare på de kablene som har ligget innendørs, utendørskabel ble ofret til Hades.

Vi lot hades stå igjen, samt et AP (1702) i hadesskapet slik at de stakkars teltvaktene kunne se på netflix og kattebilder ut i de sene nattetimer. Siden det plaskregnet og var mørkt lot man fiberen ligge igjen, vi tok den dog ut av velferdsbrakken og gjemte den litt opp i skråningen slik at teltgjengen kan ta med seg brakken uten problemer. Planen er hente det gjenværende utstyret senere.

Vi tok også med oss alt av datamaskiner, A4printere, billettprintere, verktøy og annet utstyr som var vårt fra dalen. Vi klarte å fylle en hel bil, fire armer og en sekk med utstyr, noe som var ganske imponerende.

Til neste UKA

Lenker: Start, arkiv

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2016-01-14 01:30 | Revisjon: 21 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger