WPKG

WPKG er en pakkebehandler for Windows. Alle klientmaskinene skal kjøre den, som stort sett ordnes av SUWI7. WPKG har en egen hjemmeside.

Generell virkemåte

WPKG er i hovedsak implementert som et ganske stort Windows-script. Det kjøres fra \\wpkg7.samfundet.no\wpkg\wpkg.js. Videre har vi en tjeneste (service) på Windows-maskinene som sørger for å koble til nevnte share og kjøre wpkg.js ved oppstart av maskinen.

WPKG tar inn konfigurasjonsfiler (i XML-format, av alle ting) som forteller hvilke maskiner som hører til hvilke profiler, samt hvilke pakker som hører til hvilke profiler.

Pakker installeres ved å kalle installasjonsprogrammet med flagg som gjør at det kan kjøre uten interaktivitet. Noen pakker er ikke programmer som installeres som sådan, men kommandoer som skal kjøres én eller flere ganger. En pakkedefinisjon sier noe om hvilken versjon av et program som er installert, hvordan WPKG kan sjekke om det alt er installert og hva som skal gjøres hvis programmet er utdatert og må oppdateres.

wpkg.js initieres ved oppstart, like før brukere får lov til å logge på. Denne initieringen gjøres av et støtteprogram kalt wpkg-gp. WPKG gir statusinformasjon på skjermen under kjøring, som en slags fremdriftsindikator. Det har også en timeout, som er ment å la folk logge inn selv om et installasjonsprogram plutselig stopper, for eksempel om det plutselig venter på input fra brukeren. Det er ikke mulig å se programmene når de installeres.

WPKG på Samfundet

WPKG-sharet \\wpkg.samfundet.no\wpkg7 bor på altersex:/export/wpkg7. Det er passordbeskyttet og bare Sambabrukeren SAMFUNDET\wpkg7 får tilgang. Passordet til denne brukeren finnes på det vanlige stedet. I software/ ligger installasjonsfilene til programmene, i packages/ ligger XML-filene som beskriver pakkene. hosts.xml forteller hvilke maskiner, basert på maskinnavn, som hører til hvilke profiler. profiles.xml forteller hvilke profiler som skal ha hvilke pakker.

Etter kjøring lagrer WPKG en statusfil på \\wpkg.samfundet.no\wpkg7-status (som er altersex:/var/lib/wpkg7.) Statusfilen sier hvilke programmer som er installerte i hvilken versjon. I tillegg logges alle kjøringer til \\wpkg.samfundet.no\wpkg7-log (=altersex:/var/log/wpkg7=).

Vi burde lage en test-bed-greie til WPKG, slik at man slipper å teste nye utgaver av pakker rett i prod. En på wpkg-users-listen har foreslått en løsning.

Noen pakkene våre er elegant småkokt og noe er laget fra bunn.

WPKG på Windowsmaskinene logger til \\wpkg.samfundet.no\wpkg-log\wpkg-$boksnavn=.

Pakking

MSI-pakker er helt klart den minst vonde måten å distribuere programvare på i Windows. Dersom du har mulighet for å skaffe en MSI-pakke av et program, gjør det. Kok en XML-fil fra en av de andre pakkene. WPKG har endel ferdiglagde XML-filer for mye forskjellige programmer i wikien sin, ta en titt der først.

Vi forsøker å ha bokmålsoversettelse av alle programmer det er mulig for.

WPKG og SUWI

Når man bruker SUWI, kopierer Windows Setup wpkg.msi og settings.xml til c:\itk\wpkg-gp på rotfilsystemet og installerer MSI-filen med instillingene underveis. Filen med innstillingene (som inneholder passordet) slettes etterpå.

Ninjatriks

For å sette i gang en WPKG-kjøring, trenger du ikke støvle maskinen; det holder å starte WPKG-tjenesten på nytt.

Linker

Lenker: Start, historie, lldp, suwi, suwi7, til nye itkere, windowsntp, wpkg-programmer

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2015-01-12 00:44 | Revisjon: 21 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger