SUWI7

SUWI7 er Samfundets Upåaktede Windows-installasjon for Windows 7, et system som lar deg installere Windows på maskiner over nettverk uten å måtte gi dem oppmerksomhet mer enn høyst nødvendig.

Det finnes en rekke slike systemer, delt inn i to hovedlinjer: Image-baserte og installer-baserte. I image-baserte systemer installerer man først OSet for hånd, gjør eventuelle justeringer, programvareinstallasjon og slikt, og så lager en bit-for-bit-kopi av disken. Denne kopien skrives så til maskinene man vil installere til (vanligvis over nett).

I installer-baserte systemer kjører man i stedet OS-installasjonen, men instruert på en slik måte at man slipper å trykke på noe underveis.

Fordelen med førstnevnte er at alt kan settes opp eksakt slik man vil ha det, og eksakt slik blir det. Ulempen er at det er vanskelig og mye arbeid å tilpasse slike images til flere maskinvaretyper. (På Samfundet har vi meget bred variasjon.) Installer-baserte systemer fungerer vanligvis på langt flere maskinvarer, men er til gjengjeld mindre robust, siden de kan finne på å stoppe opp om installeren går inn i en ukjent eller uventet tilstand.

Felles for de aller fleste systemer som gjør disse tingene, er at de er komplekse, enterprise og onde, og gjerne også dyre. Microsofts løsninger krever Windows-tjenere.

SUWI7 er mest et stort hack for å starte Windows-installeren.

Virkemåte

SUWI7 starter ved at man PXE-booter Debian Stretch, som igjen starter en virtuell maskin i kvm. Denne får den fysiske disken i maskinen som virtuell disk, samt en virtuell USB-stasjon, CD-stasjon med Windows-ISO og en virtuell diskettstasjon(!) På den virtuelle diskettstasjonen legges det en fil, unattend.xml, som inneholder alle nødvendige svaralternativer for Windows-installasjonen. Den virtuelle maskinen starter fra CD, og Windows-installasjonen leter etter unattend.xml på diskettstasjoner som er koblet til (men ikke USB-enheter!). På USB-stasjonen ligger forskjellige støttefiler og drivere Windows kan trenger.

Windows installerer så seg selv på harddisken, og starter på nytt. Når det skjer, avsluttes kvm, og den fysiske maskinen starter på nytt, og installasjonen fortsetter.

Live-imaget av Linux som starter NFS-monteres fra cassarossa:/export/cassarossa/ymse/suwi7/live. Dette er en helt standard stretch-live-installasjon med Samba installert, samt autologin som root. I roots .profile kjøres dermed to linjer som CIFS-monterer (som Administrator, så en ITKer må skrive lavsikkerhetspassord her) \\samba.samfundet.no\suwi7 (=cassarossa:/export/cassarossa/ymse/suwi7/win=) og kjører bash-skriptet suwi7.

Dette skriptet ber om et maskinnavn, som settes inn i autounattend.xml med ?=sed=. Deretter installerer den litt verktøy, formaterer og partisjonerer første og beste disk i systemet, lager virtuelle disk-images til diskettstasjonen og USB-enheten, setter opp en SSH-tjener om det trengs feilsøking og starter en virtuell maskin med kvm. Denne maskinen starter fra CD, som er en Windows-ISO. Se for øvrig to avsnitt opp.

Når den virtuelle maskinen starter på nytt returnerer skallet, og den fysiske maskinen starter.

Drivere

Windows 7 er etter hvert gammelt, og kommer ikke med drivere til moderne maskinvare ut av boksen. Installasjonen leter dog etter driverfiler på (den virtuelle) USB-stasjonen, og disse kopieres fra /export/cassarossa/ymse/suwi7/win/drivers. Her kan det altså legges oppakkede driverfiler. Merk at USB-stasjonen foreløpig er på 2GB; det kan økes om man endrer bash-skriptet om driverne blir for store.

autounattend.xml sørger for at maskinen settes på AD under installasjonen – forutsett at den har nettforbindelse, som krever drivere til nettkort. Om den ikke har nett under installasjonen, kan drivere fint installeres for hånd i ettertid, men da må man altså huske å manuelt sette maskinen på AD.

WPKG

autounattend.xml har også instruksjoner for å installere WPKG, som kjøres etter at maskinen har startet på nytt for siste gang (og derfor må starte på nytt noen ganger til, for å installere programmene).

Endring av autounattend.xml

Programmet WAIK kan brukes for å lage og redigere autounattend.xml-filer. Merk at Computer Name er satt til noe som lett kan sed-es av bash under installasjonen.

TODO

Lenker: Start, arkiv, historie, klientmaskiner, netboot, suwi, til nye itkere, wpkg

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-03-02 01:31 | Revisjon: 8 (historie, blame) | Totalt: 1401 kB | Rediger