Anette

PST

I anette har vi en patch mellom panel og svitsjen. Det er blitt gjort et arbeid for å holde PST oppdatert med virkeligheten og det er derfor viktig at endringer i anette også endres i PST.

Det er blitt patchet-1-1 mellom svitsj og panel. På panelsiden er det kun A og B som har 48 porter, mens alle svitsjene har det. Det var tidligere ønsket at vi skulle ha 1-1-patching mellom panel og svitsj, og derfor ble paneler slått sammen (gammel merking). Etter å ha hatt det slik en stund fant vi ut at det var forvirrende og byttet tilbake. Nå er det igjen slik at merkingen på panelene i anette og merkingen i PST stemmer overens (nåværende merking).

Nåværende merkingGammel merking
A A
B B
C C
D -
E E
F -
G G
H -
I I
J -
K K
L -
M M
N -
O O
P -
Q Q
R -

Om merking og oppføring

Punkt er punktets navn. Navnet går ut fra patchepanelene, som er nummerert med bokstaver, og nummeret på punktet i patchepanelet. Punktene skal være merket med navn i veggpanelenden. Vi forsøker å ha oddetall som det venstre punktet. Punktnavnene skal aldri endres, uansett hvordan patching skjer etter panelet.

Tilhører er en forklaring på hvor i verden punktet befinner seg. I utgangspunktet holder det med navn på rom eller tilsvarende, men i noen tilfeller kan det være greit å spesifisere mer nøyaktig hvor punktet er.

Patchet til er hvor patchekabelen fra panelet går til. Følgende beskrivelse brukes (her med portnummeret 12):

Av andre farger, kan det nevnes at uplink-kabler for svitsjer er røde og kabler for tjenere er svarte.

Monkeypatching settes veldig lite pris på og hvis det ikke sies ifra til noen eller merkes må man være instillt på at det kan fjernes etter hvert.

Testet Siste dato punktet ble test

Lenker: Start, historie, nettverk, pst, til nye itkere

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-03-02 23:51 | Revisjon: 190 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger