Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

Tanker om nytt lånesystem for biblioteket

Det er fullt mulig å lage et utlånssystem for bøker o.l. i forhold til MDB2. Klubbstyret ønsker dette.

Dette kan bli satt opp uavhengig av det nye billettsystemet Billig. Systemet er egentlig allerede der - medlemsdatabasen. Det blir selvfølgelig hetende System Gratis, som er et rekursivt akronym for Gratis Rull og Alexandriansk Trykk i Studentersamfundet. Se også ISBN.

Vi ser for oss at et slikt system er selvfungerende, med en magnetkortleser og strekkodeleser, slik at medlemmer uten hjelp kan låne bøker. Vi bør selvsagt ha automagisk purring per e-post og oversikt over lånte bøker på medlem.samfundet.no, samt et administrasjonsgrensesnitt.

Se også

Forslag, ideer, spørsmål, svar og kritikk

Use cases (typiske bruksscenarioer)

Utlån

Et medlem har en bunke bøker som han/hun skal låne.

 1. Medlemmet drar kortet sitt
 2. Skjermen viser hvilke bøker medlemmet har og hvor lenge det er til bøkene må leveres. Dersom bøkene er på overtid markeres det spesielt.
 3. Medlemmet holder en bok opp foran strekkodeleseren
 4. Systemet sier "bipp" og skjermen viser hvilken bok det er og hvor lenge den kan lånes (ev. at den ikke er til utlån eller ikke til utlån utenfor Huset). Hvis meldemmet ikke får låne flere bøker, sier systemet fra.
 5. Medlemmet gjentar dette for alle bøkene.
 6. Systemet viser oversikt over alle bøkene medlemmet har lånt (som i pkt. 2), inkludert de som nettopp er lånt. (Men hvordan vet systemet at medlemmet ikke har flere bøker?)

Levering

Et medlem har en bunke bøker som skal leveres.

 1. Medlemmet holder en bok opp foran strekkodeleseren
 2. Skjermen viser hvilken bok det er, og bekrefter at den er levert.
 3. Medlemmet gjentar dette for alle bøkene

Lånestatus

Et medlem vil vite hvilke bøker han/hun har lånt.

 1. Medlemmet trekker kortet sitt
 2. Skjermen viser hvilke bøker medlemmet har og hvor lenge det er til bøkene må leveres. Dersom bøkene er på overtid markeres det spesielt.
 3. Medlemmet trykker på en knapp/på skjermen for å logge ut (Ev. hvis man har en kortleser hvor man dytter kortet inn (a la minibank), logges man ut når man trekker ut kortet.

Eksisterende løsninger

Det finnes flere applikasjoner for biblioteksdatabaser. Tellico er en åpen-kildekode-applikasjon. Hjemmesiden har lenker til flere andre. Alle fungerer til innlegging av bøker, men har noen av dem utlånsfunksjonalitet?

Lenker: Start, gratis, isbn

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-19 12:36 | Revisjon: 17 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger