Billig 2.0

Dokumentasjon spesifikk for Billig v2.0. Dokumentasjon her kan være utdatert til fordel for nye versjoner.

Andre release av Billig var en ren UKE utvidelse. Denne feilet hardt i den forstand at UKA aldri tok den i bruk, men versjonen ble utviklet ferdig og satt i produksjon for at kodebasen skulle kunne testes. Mulig Samfundet kan bruke noe av funksjonaliteten som er laget.

Utvidelser

Billig UKA ('07)

Lenker: Start, billig

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-11-02 03:09 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger