Brudd på opphavsrett

Det hender at nettet vårt misbrukes til å laste ned kopibeskyttet materiell. Dette strider med IT-reglementet vårt. For å finne ut hvem som er ansvarlig for overtredelsen, finn først dato, tidspunkt (med riktig tidssone) og IP-adresse. Dersom IP-adressen er en vi låner ut til noen, videresender du eposten til vedkommende. Hvis ikke, finn aktuell syslog i /var/log på cirkus. Dersom overtredelsen er gammel må du finne loggfilen på kolje:

kolje:~# cd /restore #
kolje:/restore# tar xzvf /backup/cirkus/_var_log/daily/201701010402.tgz ./syslog # tgz-filnavnet skal byttes ut
kolje:/restore# less syslog # og let etter IP-adressen
kolje:/restore# rm syslog # rydd opp etter deg

I loggfilen søker du etter utdeling av den slemme IP-adressen litt før det relevante tidspunktet. Noter deg MAC-adressen. Besøk deretter cirkus, og finn hvilket medlem dette tilsvarer:

herman@cirkus:~$ psql wlan
herman@local wlan=# SELECT medlem_id FROM log WHERE mac_address = 'ab:cd:ef:12:34:56'; # bytt ut med riktig MAC-adresse

herman@cirkus:~$ psql mdb2
herman@local mdb2=# SELECT * FROM medlem WHERE medlem_id = 1234567; # bytt ut med riktig medlemsid

Opprett deretter en ny sak i RT med vedkommende som requestor hvor du minner om at dette ikke er greit, og at en overtredelse til kan medføre utestenging fra Samfundets nett. Legg gjerne ved en link til IT-reglementet vårt.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-10-16 11:10 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger