Bumpe UKA til nytt år

Under følger en liten sjekkliste over hva som må gjøres for å bumpe UKA til et nytt år.

Bumpe AMSIT-lister

Dette omhandler å bytte fra @uka.no til @åååå.uka.no for arkivering av amsit-lister. Dette kan gjøres ved å følge AMSIT-noden. Også lurt å be UKA slette alle lister de ikke trenger.

I tillegg finnes det lister i amsit som er automatisk synkronisert fra MDB2, se mdb2amsit for mer info. I hovedsak kan man lage et enkelt SQL-script for å endre hvilke amsit-lister hver MDB2-gruppe synkroniserer til. Dette burder fungere, merk at amsitgjeng er amsitgruppen du lagde over:

BEGIN;
UPDATE gruppe SET amsitgjeng={amsitgjeng}, amsitliste=split_part(amsitliste, '@', 1) || '@åååå.uka.no'
WHERE gruppe.gruppe_id IN (
  SELECT uka_gruppe_ider.gruppe_id
  FROM uka_gruppe_ider NATURAL JOIN gruppe as g
  WHERE g.gruppe LIKE 'UKA-ÅÅ%'
) AND amsitliste IS NOT NULL;
COMMIT;

Husk å sjekke at spørringen gir et hensiktsmessig resultat før du comitter.

Automatisk synkronisering fra mdb til amsit

UKA har noen lister som synkes mot mdb. Disse burde også settes for de gruppene det gjelder. Spør Admin-sjef om hen kan gi deg en liste eller lignende med epost-lister som burde synkroniseres.

Lage gruppestruktur i MDB

Du burde ta kontakt med UKEsjef/Adminsjef og gjøre denne prosessen iterativt. UKA endrer alltid på strukturen sin og det blir som regel bedre hvis man lager ny struktur hvert år, og ikke kopierer forrige år. I UKA-23 fant daværende IT-sjef ut at å lage strukturen slik UKA ønsker frem til neste opptak var hensiktsmessig. Det er viktig at en slik struktur er inne før et opptak, ettersom jobbsokesys vil bruke det.Spør adminsjef om han kan gi deg en struktur og lag gruppe ut ifra dette.

Synkronisere Innsida/Apps mot nye gruppestruktur

Brukere på Innsida og Apps blir laget på en litt rar måte, ettersom det er Django-applikasjoner. Vi har laget et script «pullmdbdata.py» som ligger som en management-kommando på både Innsida og Apps, men disse er helt like. For å synkronisere grupper og brukere, brukes det flere views i mdb2, men det viktigste er «uka_gruppe_ider». Dette henter alle gruppe_ider som er barn, barnebarn osv. av en rotgruppe. Denne rotgruppen må endres slik at den peker på den nye rot-gruppen til UKA. Se på View-definisjonen i mdb2, så skjønner du hva jeg mener. Denne må iallfall endres. Du kan bruke «CREATE OR REPLACE AS query» for å oppdatere viewet. Når dette er gjort burde brukere og grupper synkroniseres riktig. Det er også viktig at dette gjøres ETTER at du har gjort spørringen i Bumpe_AMSIT-lister.

Avslutte verv og gjøre UKA-21 inaktiv

Når du har snakket med UKA og fått klarsignal kan du avslutte alle verv i UKA-21 og gjøre UKA-21 gruppene inaktive. Dette må også gjøres før du endrer View-et over. Dette kan gjøres med SQLen nedenfor:

Avslutte verv:

BEGIN;
UPDATE verv SET stopp=now()
WHERE verv.gruppe_id IN (
  SELECT uka_gruppe_ider.gruppe_id
  FROM uka_gruppe_ider NATURAL JOIN gruppe
  WHERE gruppe.gruppe LIKE 'UKA-ÅÅ%'
) AND verv.stopp IS NULL;
COMMIT;

Gjøre UKA inaktiv:

BEGIN;
UPDATE gruppe SET aktiv=false
WHERE gruppe.gruppe_id IN (
  SELECT uka_gruppe_ider.gruppe_id
  FROM uka_gruppe_ider NATURAL JOIN gruppe
  WHERE gruppe.gruppe LIKE 'UKA-ÅÅ%'
);
COMMIT;

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2022-09-14 12:23 | Revisjon: 13 (historie, blame) | Totalt: 1796 kB | Rediger