MDB2-oversikt

Medlemsdatabasen, versjon 2 (MDB2) er en samling systemer som til sammen utgjør en slags helhet for å organisere data om alle medlemmene på Samfundet. Dette inkluderer medlemskort og oblater, registrering av medlemskort, validering av korts gyldighet ved valg, ID-kort og dørtilganger, en slags integrering med RITA (Kortsys) og andre systemer som har med medlemmer å gjøre. Medlemmer er i denne sammenheng både aktive på Huset (med gjengmedlemmer, funker, panger, livsfarlige og slikt) og medlemmer som har kjøpt medlemskort.

Om ord

For å unngå misforståelser, og generelt holde dokumentasjonen på et litt presist nivå, presiseres her betydningen av enkelte ord.

I MDB2 skilles det ikke prinsipielt mellom funker og gjengmedlemmer. Det er opp til dem som lager tilgangene i de respektive gjenger å bestemme hvem som skal få tilgang til hva. Se MedlemsDB2Grupper.

Historisk

Før MDB2 fantes selvsagt MDB1. MDB1 hadde mange feil og mangler, men dens største svakhet var mangelen på dokumentasjon. Det er det disse wiki-sidene skal forsøke å bøte på mtp MDB2. MDB1 ble etter hvert en stor samling forskjellige hack, som ingen hadde helt oversikt over. Man bestemte seg for å redesigne og reimplementere noe helt nytt for å fikse problemene man hadde. Resultatet er MDB2.

Databasen

MDB2 er i utgangspunktet en Postgres-database. De forskjellige systemer snakker med denne databasen for å gjøre sine ting. Siden Postgres kjører på cirkus, vil du finne MDB2 der. Databasen heter mdb2. Se MedlemsDB2DBStruktur.

Merk: Alle medlemmer har et unikt medlemsnummer, som identifiserer hvert enkelt medlem. Dette er lite mer enn en unik ID i databasen; den presenteres aldri til brukeren direkte. I MDB1 hadde alle medlemmer også et brukernavn, men dette har vi gått bort fra i MDB2. Innlogging av medlemmer skjer dermed på medlemskortnummer eller e-post-adresse.

Vi har en plan om å en gang bruke medlemsdatabasen til å styre kontotilgang, og da er det forvirrende med mer enn ett brukernavn, altså kan ikke medlemmer fritt velge brukernavn som før. Behovet har uansett falt nesten helt bort ved innføringen av andre identifikatorer.

Web-grensesnitt

MDB2 administreres i all hovedsak gjennom et web-grensesnitt. Dette er delt i to, en admin-del (for ITK, lukedyr og gjengsjefer) og en bruker-del (for alle andre, medlemmer og aktive). Se MedlemsDB2Web.

Kortsys

MDB2 ruger på informasjon som skal til RITA, nærmere bestemt info om id-kort, personer og PIN-koder. RITA kan selvsagt ikke snakke med Postgres på egenhånd, og må ha sine data på en sær og spesiell måte, i et fullstendig udokumentert format. Denne eksporteringen av data fra MDB2 til RITA gjøres av Kortsys.

Lenker: Start, arkiv, medlemsdb2, medlemsdb2web

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-10-06 18:39 | Revisjon: 9 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger