MedlemsDB2 - Webfjes

MDB2 (se MedlemsDB2Oversikt) sitt webfjes gir tilgang til både bruker og administratorer, og er således delt i to: en admin-del og en brukerdel. Brukerdelen brukes av medlemmer og aktive til å registrere medlemskort og oblater, få oversikt over medlems- og ID-kort, endre personalia og PIN-kode ol. Admindelen brukes av ITK, lukedyr og gjengsjefer, til forskjellige ting etter hvilken rolle du har.

Brukerdel

Brukerdelen av webfjeset ligger på http://medlem.samfundet.no. Grensesnittet spør om kortnummer eller e-postadresse og passord, linker til å registrere medlemsskapet, hva en gjør når man har glemt passordet sitt og ting man kan gjøre når man logger inn. Se MedlemsDB2Brukerfjes.

Admindel

Administrasjonsgrensesnittet til MDB2 ligger på http://medlem.samfundet.no/admin. Denne autentiseres med Kerberos og autoriseres med ITKACL.

Admin-delen består av grensesnitt for Kontrollkontoret (https://medlem.samfundet.no/admin/kkontor), gjengsjefer (https://medlem.samfundet.no/admin/gjengsjef) og ITK (https://medlem.samfundet.no/admin).

Kontrollkontoret

Kontrollkontorets grensesnitt (https://medlem.samfundet.no/admin/kkontor) gir gir KK anledning til å administrere visse aspekter ved databasen (men med vilje ikke alle). KK-s oppgaver består i hovedsak i å registrere nye oblat- og kortserier for salg, gi nye kort til medlemmer som har mistet kortene sine og lignende. Se MedlemsDB2KK.

Gjengsjefer

Gjengsjefer har anledning til å ta opp medlemmer i forskjellige grupper, etter hvordan gjengens faktiske struktur forholder seg. Se MedlemsDB2Grupper.

Andre ting

Lenker: Start, medlemsdb2, medlemsdb2oversikt

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2005-08-30 00:14 | Revisjon: 17 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger