TODO

Samlenode for forefallende, viktige og mindre viktige ting som må gjøres. Skriv gjerne utfyllende beskrivelser

Gode blodferske-oppgaver merkeres med en unicode-ape: 🐵

Øvrige

Prioritert

Ikke-prioritert

Server

Prioritet

Ikke-prioritert

Nett

Klientmaskiner

Se windows7 todoen for mer utfyllende informasjon

Andre

Ferdig

Lenker: Start, arkiv, servertodo

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2016-09-01 21:16 | Revisjon: 122 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger