Utdatert informasjon

Listen(e) under består av noder som er utdatert, gamle og/eller tynne. Årstall sier noe om når noden sist ble oppdatert.

Ved gjennomgang/flytting til utdatert info på indeksen fjern dem fra listen under.

Alle nodene under er tilgjengelig fra indeksen.

Utdaterte noder

2005: FysiskNett

Mulig utdatert - burde tas en titt på

(2004): VismaODBCWin
2010: Apache(Filstruktur policy)
2004: NFSv4
2007: Arbeidsstasjoner
2007: Hardware-dok
2007: UPS
2006: ITKACLIntro (Er alt oppdatert?)
2008: LysfonteneFlasheHOWTO
2011: DHCP (FIXME's)
2011: WLAN (FIXME's)

Burde gjøres mer arbeid på

2009: Nettverk
2010: ITKACL TODO
2007: LysfonteneHardware
2007: pkgsync

Lenker: Start, manglende dokumentasjon

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-10-23 11:33 | Revisjon: 18 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger