Gammel dokumentasjon

Ymse dokumentasjon som er utdatert, gal, villedende eller ikke lenger i bruk. Leses med kritisk blikk. Noe kan være gyldig, noe er ikke nødvendigvis det.

Gamle HOWTOer

Gammel systemdokumentasjon

Egenutviklede systemer, ikke i bruk

Nettverk, gamle notater

Eldre administrativt

Eldre UKEnoder

Sånn ca. totalt unyttige, eldre UKEnoder. Sikkert ikke noe å ta vare på.

Superhistorisk

Denne dokumentasjonen er utdatert, men beholdes som historiske gullkorn :-) (Ting er stort sett tatt fra div. HTML- og tekstsider fra internsidene, og vil dermed naturlig nok ikke ha all formatering osv. intakt.)

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-09-18 12:25 | Revisjon: 42 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger